reklama

Tři tváře chudoby

redakce dne 17. 06. 2022 - 00:00

Chudoba má mnoho tváří. Nejznámější je chudoba příjmová, též finanční. Setkat se lze i s chudobou energetickou nebo hygienickou. Co si pod těmito pojmy představit?

Chudoba, stejně jako gramotnost, není záležitostí jen jednoho jasně vymezeného pojmu. Pod chudobou se obecně myslí stav, kdy si nemůžete dovolit statky a zboží, které jsou většinovou společností považované za obvyklé. S podobným argumentem pracuje i minimální důstojná mzda. Oproti tomu chudoba je stav, kdy nemáte dostatek peněz, abyste mohli uspokojit základní lidské potřeby. Nedostatek peněz se dostává i do dalších oblastí života.

Příjmová chudoba

Příjmová, nebo též finanční chudoba je nejčastějším stavem, kdy lidé nemají dostatek peněz na pokrytí běžných výdajů. Hranice pro příjmovou chudobu se odvíjejí od počtu osob žijících v jedné domácnosti. U dětí se přihlíží i k jejich věku. Hranice příjmové chudoby pro samostatně žijícího dospělého člověka je do částky 14 782 korun čistého. Což je nyní o 364 korun nad minimální mzdou.

Obecným vodítkem pro stanovení příjmové chudoby ve světě je 60 procent z mzdového mediánu. V Česku je mediánová mzda ve výši zhruba 40 tisíc korun hrubého, 60 procent je 24 tisíc korun, čistá mzda je zhruba 19 tisíc.

V Česku je příjmovou chudobou zasaženo na 900 tisíc lidí. Nejčastější osobou, která se nachází v příjmové chudobě jsou domácnosti samoživitelů s více dětmi a senioři. Hledat hlavní příčinu proč jsou lidé chudí nemá smysl.

Pokud bychom příčiny hledali, za primárním nedostatkem finančních zdrojů stojí vedle nízké mzdy i dosažené nižší vzdělání dané osoby. Vzdělání přispívá, jaké příjmy budete mít. Především determinuje jejich stabilitu. Příjem si však lidé mohou snížit i vlastním přičiněním. Týká se to zejména exekucí, kdy jejich mzda trpí strhávanou exekucí za jejich předchozí neřešené a především nesplácené dluhy.

Do příjmové chudoby padají nejen lidé pracující, nýbrž i senioři. Výše starobního důchodu je v Česku od zhruba čtyř tisíc korun.

Energetická chudoba

Vyšší ceny elektrické energie a plynu obnažují v Česku dosud málo vídaný jev v podobě energetické chudoby. Tak se označuje stav, kdy lidé topí méně nebo netopí vůbec ryze z finančních důvodů. Prostě jim na energie nezbývají peníze.

Hygienická chudoba

Stejně jako u chudoby energetické se v dobách hospodářských recesí objevuje i hygienická chudoba, kdy lidé nemají dostatek peněz na zajištění základní péče o sebe.