Mediánová mzda

Medián je statistický pojem, který rozděluje soubor na dvě poloviny. Mediánová mzda vyjadřuje polovinu z pobíraných mezd.

Mediánová mzda vyplácených mezd (anebo platů) mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem vyjadřuje číslo, které rozděluje pracující podle jejich výše příjmů na dvě části. První skupina má nižší příjem, než je mediánová mzda, druhá skupina má příjem vyšší, než činí mzdový medián.

Existuje jedno platné pravidlo: Průměrná mzda je vždy vyšší než mediánová mzda. Mediánový příjem je totéž co mediánová mzda.

Mzdový medián za rok 2021

S největší pravděpodobností bude se v roce 2021 mzdový medián bude nad hranicí 30 tisíc korun.

Mzdový medián za rok 2020

Mzdový medián v roce 2020 činil 32 870 korun. Muži pobírali mediánovou mzdu 35 129 korun, ženy 30 281 Kč. V rozmezí 16 356 až 63 781 korun pobíralo mzdu 80 procent zaměstnanců.

Mzdový medián za rok 2019

V roce 2019 byl medián hrubé mzdy ve výši 31 202 korun. U mužů činila mediánová mzda 33 814 korun, u žen pak 28 481 Kč. Hrubou mzdu mezi 15 365 až 58 398 korun pobíralo 80 % všech zaměstnanců. Desetina z nich měla mzdu nižší než dolní limit, desetina měla vyšší příjmy než byla horní hranice.

Mzdový medián za rok 2018

Medián hrubé mzdy k 31. prosinci 2018 byl 29 247 korun.

Mzdový medián za rok 2017

Medián hrubé mzdy k 31. prosinci 2017 činil 27 320 korun. Čtyři pětiny zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 12 263 Kč a 51 412 Kč.

Mediánová mzda v roce 2016

Mediánová mzda za rok 2016 činila 25 061 korun hrubého. Medián u mužů byl 27 372 korun, u žen pak 22 426 Kč. Čtyři pětiny zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 11 657 až 47 545 korun.

Přečtěte si další články o mzdách a platech, spočítejte si čistou mzdu anebo se seznamte s hojně diskutovaným základním příjmem.

Přihlaste se k odběru novinek