reklama

Mzda a plat

redakce dne 23. 08. 2010 - 18:24

Z každého platu nebo mzdy musí zaměstnanec odvádět daně, sociální a zdravotní pojištění, stejně jako jeho zaměstnavatel. Odvody se liší pouze v jejich velikosti. Zaměstnanec odvádí méně, zaměstnavatele více.

Typy pracovních úvazků

Hlavní pracovní poměr – hlavní pracovní poměr se v Česku nejčastěji sjednává na osm hodin denně při 40hodinovým úvazku.

Vedlejší pracovní poměr – do tohoto pracovního poměru patří libovolná práce, která není vykonávaná jako hlavní. Často jde o brigády, anebo různé částečné úvazky.

Pro vedlejší pracovní úvazky, lidově zvané brigády, se používají tzv. dohody – dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnost (DPČ). Obě se od sebe liší, a to jak z daňového hlediska, tak i z odvodů sociálního a zdravotního pojištění a možnosti čerpat dovolenou.

Zaměstnanci, kteří pracují v zaměstnání dostávají buďto mzdu anebo plat. Rozdíly jsou následující.

Co je to mzda a jak ji získat

Mzda je plněním, při kterém zaměstnavatel dá zaměstnanci za jeho práci peníze anebo peněžní odměnu, což je nepeněžní získání části platu prostřednictvím získání naturálií. Například v zemědělském družstvu dostane zaměstnanec místo odměny pytel brambor nebo obilí.

Co je to plat a jak ho získat

Plat je rovněž peněžitým plněním, ale vyplácí ho stát anebo úřady samospráv, jako jsou krajské nebo obecní úřady anebo příspěvkové organizace, které jsou financovány od výše uvedených státních a veřejných organizací.

Odvody z platu a mzdy

Z každého platu nebo mzdy odvádí zaměstnavatel a zaměstnanec sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec pak ještě daň z příjmu. Ta v současné době a činí 15 procent ze superhrubé mzdy.

Odvody za sociální a zdravotní pojištění jsou následující. Z hrubé mzdy zaměstnance se odečte 6,5 procenta na sociální pojištění a 4,5 procenta na zdravotní pojištění.

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda se skládá ze základní hrubé mzdy, kterou si mezi sebou domluvil zaměstnanec se svým zaměstnavatelem. Dále je tvořena odměnami a příplatky zaměstnance.

Tip » Dotaz čtenáře: Z čeho se skládá hrubá mzda?

Do superhrubé mzdy se počítají i výhody při používání služebního auto pro soukromé účely, a to jedno procento z pořizovací ceny vozidla. Dále se připočítává sociální pojištění a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem je 25 procent z hrubé mzdy a odvod na zdravotní pojištění pak osm procent. Superhrubá mzda podléhá zdanění ve výši 15 procent z daní z příjmů.

S pojmem superhrubá mzda kalkuluje zaměstnavatel, pro kterého jde o faktické náklady na jednoho zaměstnance. Zaměstnanec pak počítá se svou hrubou mzdou, kterou očistí od dalších odvodů sociálního a zdravotního pojištěním a daně z příjmu a získá čistou mzdu, která mu náleží.

Nyní (v roce 2018) se vede debata, zda a jak bude superhrubá zrušena anebo nahrazena. Pokud by byla superhrubá mzda zrušena, zvýší se vám čistá mzda o jednotky procent.

Jak se vypočítává čistá mzda? Základem je hrubá mzda

Čistá mzda je příjem zaměstnance, který mu zůstane po odečtení všech pojištění a daní. Od hrubé mzdy a všech příplatků, které dostane zaměstnanec od zaměstnavatele odečte zaměstnanec částku ve výši 6,5 procenta sociálního pojištění a 4,5 procenta coby zdravotní pojištění. Nakonec vše zdaní daní z příjmů ve výši 15 procent.

Tip » Spočítejte si čistou mzdu v naší mzdové kalkulačce.

Slevy na dani

Zaměstnanec má nárok na získání slev na dani z příjmů. Slevy odečítá od své daňové povinnosti. Prostřednictvím slev na dani z příjmu se mu tak zvyšuje plat. V posledních letech byla přidána celá řada nových slev, kterými se především sledují podpora rodin s dětmi.

Slevy na dani platné pro rok 2018

Sleva na dani Roční
Poplatník 24 840 Kč
Poplatníka – starobní důchodce 24 840 Kč
Manželka nebo manželka v domácnosti (vyživovaná) 24 840 Kč
Manželka nebo manželka – držitel/ka průkazu ZTP/P 49 680 Kč
Invalidita 1. a II. stupně 2 520 Kč
Invalidita III. stupně 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč
Student 4 020 Kč
Na dítě – 1. dítě 15 204 Kč
Na dítě – 2. dítě 19 404 Kč
Na dítě – 3. dítě a každé další 24 204 Kč
Na dítě – držitele průkazu ZTP/P 48 408 Kč
Na dítě – 1. dítě 30 408 Kč
Na dítě – 2. dítě 38 808 Kč
Na dítě – 3. dítě a každé další 48 408 Kč

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Zpracování: investia.cz
Poznámka: *) Sleva se na měsíční bázi neuplatňuje.

Prostudujte si i další doplňující pojmy, které souvisí s platy a příjmy. Doporučujeme článek o průměrné mzdě a jejím vývoji v čase, anebo základní přehled sociálních dávek. Vlastní kategorií napříč pravolevým politickým spektrem je debata o nepodmíněném základním příjmu. Své místo má i minimální mzda anebo mediánová mzda.