reklama

Jak překonat inflaci v roce 2019

redakce dne 18. 01. 2019 - 00:00

Praktické tipy na překonání inflace v roce 2019. Pro překonání letošní míry inflace bude zapotřebí najít aktivum, které zhodnotí vaše finance nejméně o dvě procenta.

Český statistický úřad na základě informací z národní ekonomiky měří a počítá míru inflace za rok 2018. I když loňská míra inflace není dosud známa, odhaduje se na úrovni okolo 2,1 procenta.

Termínované vklady

Pro jednoleté vklady jsou nejlepší termínované vklady úročeny lehce pod předpokládanou úrovní inflace. Smysl dávají úrokové sazby až při sjednání vkladů na delší období, nejčastěji na pět až šest let.

Čtěte více: Termínované vklady vs spořicí účty

Spořící účty

Odkládat volné peníze na spořící účty za účelem jejich zhodnocení, anebo alespoň zachování hodnoty vkladu, nedoporučujeme. Většina úrokových sazeb je vyhlašovaná. Jednotlivé banky a družstevní záložny úroky průběžně mění. Pro odpovídající finanční rezervu jsou spořicí účty neocenitelným společníkem, pro dlouhodobé spoření je vhodné zvážit jiný depozitní nebo investiční nástroj.

Čtěte více: Jak vyřešit dilema: Jistý výnos, nízké riziko

Akcie

Pro překonání inflace jsou akcie vhodným nástrojem. Slibují vyšší výnosy než ostatní varianty, avšak za neporovnatelně vyšší riziko. Tím je případná ztráta hodnota nakoupených akcií a zároveň měnový kurz, pakliže nakupujete v jiné měně než v českých korunách. Výnosy přijaté z dividend by měly pokrýt předpokládanou letošní inflaci. Rozdíl hodnot mezi nákupem a prodeje je v případě příznivého vývoje takřka neomezený. Pro dosažení odpovídajícího výnosu je vhodnější držet akcie po delší dobu a tím upravit i investiční horizont.

Čtěte více: Zhodnocení úspor: Pomalá a rychlá alternativa

Stavební a penzijní spoření

Vlastní kategorií je stavební spoření a doplňkové penzijní spoření. U prvního spořicího produktu záleží na započítání státní podpory, u penzijka je klíčové, jakou máte nastavenou investiční strategii. U bývalého penzijního připojištění, které se nyní nazývá jako transformované fondy, nelze předpokládat, že dojde k překonání dvouprocentních výnosů.

U stavebního spoření záleží na délce spoření – na prvních šest let uvádějí stavební spořitelny výnos přesahující tři procenta hrubého. Do výnosu se započítává jak samotné úročení vkladů, tak i přijaté státní podpory. Zhodnocení u penzijního spoření se zvyšuje o získání státních příspěvků.

Čtěte více: Státní příspěvky jako jediný výnos

Státní podpora u stavebka i penzijka se odvíjí podle výše úložek účastníka daného produktu.