reklama

Malá škola podílových fondů: Pioneer akciový fond

Josef Švejda dne 29. 09. 2010 - 12:00

Další investiční příležitostí pro investice do otevřených podílových fondů je dynamicky zaměření Pioneer akciový fond. Oproti podobně zaměřeným fondům z produkce ČSOB nebo ING, má akciový fond z dílny společnosti Pioneer několik zvláštností. Ty se týkají zejména prodeje nebo nákupu podílových listů.

Základním rozdílem Pioneer akciového fondu oproti ČSOB akciovému mixu anebo ING International Český akciový fond je v možnosti zpětného odkupu. Zatímco fondy od ČSOB nebo ING můžete zpětně prodávat po malých částkách, u Pioneer akciového fondu je nejnižší možná částka zpětného prodeje hodnota podílových listů v minimální výši tří tisíc korun. Nižší odkup je možný jen tehdy, jestliže celková hodnota držení tohoto fondu nepřesáhne výše uvedenou hranici.

Lehce rozdílný je i nákup podílových listů. Jednorázový vklad musí být alespoň pět tisíc korun, přičemž každý další nákup pak v hodnotě jednoho tisíce korun. Jestliže však investujete prostřednictvím investičního programu Český rytmus, je hodnota pravidelné investice snížená na 500 korun.

Základní informace o Pioneer akciový fond

Pioneer akciový fond vznikl 20. listopadu 2000 a jeho obhospodařovatelem je společnost Pioneer investiční společnost. Sběrný účet pro platby za nákup podílových listů je veden u UniCredit Bank. Nominální hodnota podílového listu je stanovena na jednu korunu. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Nákupní poplatek činí nejvýše 5,5 procenta z investované částky. Avšak poplatek při zpětném odkupu už nehradíte. Stejně tak i poplatek za obhospodařování a distribuční poplatek je dvě procenta a v současné době ho rovněž neplatíte. Respektive je promítnut do ceny podílových listů. Nákupní poplatek se odvíjí od celkové výše investice.

Pioneer rozlišuje čtyři pásma. Jestliže vaše celková investice nepřesahuje hodnotu 100 tisíc korun, činí nákupní poplatek 3,5 procenta z investované sumy. Další pásmo je od 100 do 250 tisíc korun, přičemž poplatek jsou tři procenta. Třetí pásmo pro vklady mezi 250 až 500 tisíci korunami pásmu zaplatíte 2,5 procenta. Investice do posledního pásma jsou zpoplatněny vstupním dvouprocentním poplatkem. Výše vašich investic musí dosahovat u společnosti Pioneer alespoň půl milionu a výše. Čtěte více: Kolik zaplatíte na poplatcích při investicích do otevřených podílových fondů v rámci skupiny Komerční banky?

Akciové složení fondu

Hodnota Pioneer akciového fondu přepočtená na české koruny byla ke konci druhého letošního čtvrtletí oceněna na částku 850 846 162 korun. Z tohoto objemu bylo 779 338 206 korun v akciích společností podnikajících vesměs celosvětově. V procentním vyjádření jde o podíl 91,60 procenta na celkové hodnotě fondu. Fond držel 6,12 milionu korun v hotovosti (7,77 procenta). V dalších aktivech, které prospekt fondu nijak blíže nerozepisuje bylo uloženo 5,38 milionu korun, což bylo 0,63 procenta hodnoty tohoto fondu.

Fond měl k 30. červnu 2010 nakoupené akcie 62 firem. Největší podíl, který se na celkovém majetku fondu podílel 2,67 procenta byly akcie společnosti Procter & Gamble. Nejmenší objem tvoří akcie firmy TomTom s 0,51 procentní podílem na celkové hodnotě tohoto akciového fondu. Pioneer akciový fond drží největší objem akcií společnosti Vodafone, kterých má ve svém majetku 361 tisíc. Nejméně akcií drží fond ve firmě Roche Holding Genuss a to 4100 kusů. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Zajímavé jsou i podíly jednotlivých firem na majetku fondu. Shodně po 2,54 procentech mají ve fondu tři firmy a to automobilka Chevron Corporation, těžařská firma Newmont Mining anebo globální softwarová jednička Microsoft Corporation.

Fond drží akcie firem jako je například China Mobil, BNB Baripas, Pfizer, Royal Dutch Shell PLC, Walmart Storec Inc., General Electric Co., Credit Suisse Group, Cisco Systems Inc., JP Morgan chase, Siemens, Bank of New York, Allianz, Sony, Adidas-Salomon, HSBC Holdings, UBS, Carrefour, Toyota Motor nebo Axa.

Praktické informace o podílových fondech

Další informace o podílových fondech získáte v tématické sekci Otevřené podílové fondy, které jsou určeny pro malé investory, jenž chtějí kolektivně investovat. Podívejte se na přehled investičních společností, které nabízejí otevřené podílové fondy.