reklama

Není fond jako fond

redakce dne 14. 12. 2011 - 00:00

Otevřené podílové fondy, penzijní fondy, fondy životního cyklu. Stále nějaké fondy, avšak jaký je mezi nimi rozdíl? Provedeme vás po třech základních typech fondů coby institucí, které vám mohou zhodnotit peníze.

Fondy si lidé často pletou. Je to dáno tím, že jich je příliš mnoho a nejsou mezi nimi zásadnější rozdíly. Alespoň to tak na první pohled vypadá. Avšak opak je pravdou. Není fond jako fond. Prvním rozdílem, který každému padne do oka, jsou rozdílné názvy jednotlivých fondů.

Druhým, o dost skrytějším rozdílem, je že za každým fondem stojí jiný typ instituce s odlišnou investiční strategií. Ta je daná jednak konkrétní společnosti a jejím zaměřením, ale také legislativně. Odlišné jsou i přínosy pro investora. Někde je nižší možnost výnosu podpořena vyšší stabilitou a možností získání od státu nějakého státního poplatku.

Penzijní fondy

Penzijní fondy mají za úkol pomoci zajistit účastníky penzijního připojištění na stáří. Penzijní připojištění je produktem a penzijní fondy institucí. Veškeré penzijní fondy patří pod křídla bank, které v tuzemsku podnikají. Ačkoliv se penzijní fondy snaží příspěvky účastníků, případně jejich zaměstnavatelů a státní příspěvky v co nejvyšší míře rozmnožovat, jejich investiční strategie je omezena legislativně. Čtěte také: Výnosy penzijních fondů optikou stavebních spořitelen

V konečném důsledku může účastník penzijního připojištění získat ke svým úložkám státní příspěvek až do výše 150 korun měsíčně, případně dva tisíce korun od svého zaměstnavatele, na druhou stranu je výnos příliš nízký. Reálné zhodnocení penzijních fondů za posledních deset let bylo 0,3 procenta. I když penzijní fondy každoročně generují výnosy od jednoho do tří procent, v podobné výši je většinou i inflace. Stát navíc penzijním fondům nařizuje připsání kladného výnosu. A to i tehdy, kdy se penzijním fondům nedaří zhodnocovat vklady účastníků.

Otevřené podílové fondy

Otevřené podílové fondy jsou produktem, který nabízejí investiční společnosti. Ty patří stejně jako penzijní fondy vesměs do bankovních skupin. Na trhu můžeme nalézt i nezávislé investiční společnosti, které za zády nemají žádnou banku nebo pojišťovnu. Otevřené podílové fondy znamenají, že investor – podílník – může podle svého uvážení anebo doporučení bankovního či investičního poradce investovat do podílových fondů. Současně má garanci získání finančních prostředků při odprodeji podílových listů. Čtěte také: Investicím se nedaří. Z fondů „zmizelo“ 16 miliard

Podílové fondy se dále dělí podle investiční strategie, která se odvíjí od nakupování jednotlivých aktiv. Na trhu si tak můžete koupit podílové listy v akciových fondech, dluhopisových fondech nebo třeba ve fondech peněžního trhu. Investiční společnosti nabízejí i takové fondy, které podílníkům garantují návratnost jistiny (tj. investované částky). Na oplátku nabízejí nižší zhodnocení a výpovědní lhůtu v délce trvání několika let. Na trhu se dají nakoupit i fondy fondů. To znamená, že takový fond nakupuje podílové listy dalších fondů.

Oproti penzijním fondů nemají investiční společnosti povinnost kladného zhodnocení.

Fondy životního cyklu

Fondy životního cyklu nebo též programy životního cyklu fungují na podobném principu jako podílové fondy. Provozují je investiční společnosti. Oproti běžným otevřeným podílovým fondům nabízejí fondy životního cyklu předem danou investiční strategii, která investorovi zhodnotí peníze podle délky investičního horizontu.

Na závěr je nutné sdělit, že minulé výnosy z penzijních a podílových fondů a fondů životního cyklu nejsou zárukou výnosů budoucích. Veškeré ukládané či investované peníze prostřednictvím výše uvedených typů fondů nepodléhají pojištění vkladů, jako je tomu u vkladů bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen. Čtěte také: Fondy životního cyklu podle investiční strategie