reklama

Výsluhová renta u policie a v armádě

redakce dne 06. 03. 2018 - 00:00

Získat výsluhovou rentu je možné již po 15 letech trvání služebního poměru v ozbrojených složkách.

Výsluha, nebo též výsluhový příspěvek, je pravidelně vyplácený měsíční příspěvek, na který mají nárok příslušníci bezpečnostních sborů po ukončení svého služebního poměru. Minimální délka služby pro získání výsluhového příspěvku je 15 let.

Tip: Přečtěte si, jaké platy v armádě pobírají profesionální vojáci.

Výsluhový příspěvek lze získat pouze tehdy, je-li splněna minimální délka služba a zároveň nebyla dotyčná osoba propuštěna ze služebního poměru za spáchání úmyslného trestného činu, nebo nepožádal o propuštění, kdy byl proti němu vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin.

Průměrný a nástupní plat u policie

Průměrný plat příslušníků Policie České republiky v roce 2017 činil 37 397 korun.

Nástupní plat policisty, který dosáhl středního vzdělání s maturitou a s praxí do tří let pobírá hrubý služební plat od 21 840 korun.

Výsluhová renta u policie

Výsluhový příspěvek v rámci bezpečnostních složek náleží bývalým příslušníkům:

  • Policie České republiky
  • Hasičského záchranného sboru České republiky
  • Celní správy České republiky
  • Vězeňské služby České republiky
  • Generální inspekce bezpečnostních sborů
  • Bezpečnostní informační služby
  • Úřadu pro zahraniční styky a informace

Výše výsluhového příspěvku pro příslušníky bezpečnostních sborů

Délka služebního poměru Konkrétně Výše výsluhového příspěvku Max. výše příspěvku
15 let služby   20 % měsíčního hrubého příjmu  
16–20 let služby za 16. a každý další ukončený rok se výsluhový příspěvek zvyšuje o 3 % měsíčního služebního příjmu 50 % měsíčního služebního příjmu
21–25 let služby za 21. za každý další ukončený rok služby se výsluhový příspěvek zvyšuje o 2 % měsíčního služebního příjmu 50 % měsíčního služebního příjmu
26 a více let služby za 26. a každý další ukončený rok služby se výsluhový příspěvek zvyšuje o 1 % měsíčního služebního příjmu 50 % měsíčního služebního příjmu

Zdroj: Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů; zpracování: investia.cz

Výsluhová renta u armády

Výsluhový příspěvek náleží bývalým příslušníkům Armády České republiky.

Výše výsluhového příspěvku pro členy Armády České republiky

Délka služebního poměru Konkrétně Výše výsluhového příspěvku Max. výše příspěvku
15 let služby   5 % měsíčního hrubého příjmu  
16–20 let služby za 16. a každý další ukončený rok se výsluhový příspěvek zvyšuje o 6,2 % měsíčního služebního příjmu 55 % měsíčního služebního příjmu, resp. 60 % u výkonných letců, vojáků, kteří konali službu nebezpečné povahy nebo působili v zahraničí za nebezpečných podmínek

Zdroj: Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání; zpracování: investia.cz

Zvyšování výsluhy a její souběh s důchodem

Zvyšování výsluhového příspěvku je obdobné, jako valorizace důchodů, jen s tím rozdílem, že výsluha se zvyšuje o polovinu procentní výměry důchodů.

Souběh pobírání důchodu a výsluhového příspěvku možný je, avšak pouze tehdy, je-li starobní nebo invalidní důchod nižší než přiznaný výsluhový příspěvek. Pakliže je tomu tak, je výsluhový příspěvek vyplácení příjemci pouze v takové výši, o kolik převyšuje důchod.

Související články:

Tip » Výsluhová renta