reklama

Základní informace o spořicích státních dluhopisech (1. díl)

redakce dne 23. 09. 2011 - 00:00

Dva roky čekali čeští drobní investoři na okamžik, kdy budou moci koupit státní dluhopisy. Nyní k tomu mají příležitost. Přinášíme základní informační přehled o spořicích státních dluhopisech.

Dluhopisy jako cenný papír mají investiční charakter. České dluhové papíry z pera ministerstva financí však nesou přídomek „spořicí“. Už v této terminologii lze najít první nesrovnalost. Jak mohou být dluhopisy spořicí, když podle tradičního dělení spadají do investičních produktů? Jednou z možných odpovědí může být ta, že Češí nemají o svých penězích a potažmo o celém finančnictví příliš dobrý přehled. Ministerstvo financí tak sděluje, že spořicí státní dluhopisy jsou takové lepší spoření. Čtěte také: Finanční gramotnost: Jak rozumí Češi svým penězům? Málo, ale učí se

I přes toto sporné terminologické vymezení budeme v tomto příspěvku používat ministerský název a to spořicí státní dluhopisy. Pokud by se v textu objevil jiný termín, jde stále o jeden a tentýž typ dluhopisu.

Proč si kupovat část státního dluhu?

Podle údajů ministerstva financí je v zahraničí běžně, že retailoví investoři vlastní zhruba desetinu státního dluhu. V České republice pro to dosud nebyly vytvořeny podmínky, takže si občané mohli koupit leda povodňové dluhopisy, ze kterých se financovaly popovodňové škody a protipovodňová opatření. Skutečná participace na státním dluhu je možná až nyní.

Hlavním důvodem, proč si koupit státní dluhopisy, je relativně stabilní a bezpečná investice. Výnosy státních dluhopisů nejsou sice žádné terno. Naopak dlužníkem je stát, který se bude snažit dostát svým závazkům, které z dluhopisů plynou.

V kontextu současných tržních turbulencí a méně jistého ekonomického výhledu budou lidé chápat investici jako jistou. Do značné míry budou mít pravdu, neboť stav veřejných financí České republiky odborníci hodnotí jako relativně dobrý, řekl analytik společnosti Broker Consulting Jan Lener.

Naopak nevýhodou je, že stát může během trvání dluhopisů změnit podmínky. I když se tato možnost jeví jako nejméně reálná, u stavebního spoření si také nikdo před několika lety nepomyslel, že může dojít k radikálním úpravám podmínek. Čtěte také: Státní dluhopisy může potkat stejný osud jako stavební spoření

Investiční mechanismus spořicích státních dluhopisů

Dluhopisy, které vydává stát, fungují na principu, že vláda prodá privátním investorům (jedno zda jsou korporátní nebo retailoví) dluhový cenný papír, ve kterém se zaváže po přesně stanovenu dobu vyplácet výnosy a na konci období celý dluhopis od investora odkoupit. Investor každoročně anebo po uplynutí určité doby může uplatnit nárok na odměnu v podobě předem stanoveného výnosu. Druhá možnost je, že stát prodá dluhopis za nižší cenu, která v čase roste. Onen rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou je pro investora zisk.

Ministerstvo financí se rozhodlo pro obě možnosti. Rozdíl je pouze v délce držení dluhopisů. U jednoletých dluhopisů bude cena nižší, než vám na konci období ministerstvo financí vyplatí. U pětiletých dluhopisů vám výnosy budou připisovány buďto na váš osobní účet anebo se budou připisovat k jistině a najednou vám bude vyplacena jak nominální hodnota dluhopisu, tak i naakumulované výnosy.

Státní dluhopisy jsou vydávány v emisích nebo-li tranších. Každá tranše má předem známé upisovací období, po které je možné kupovat dluhopis. Více informací o dluhopisech naleznete v přiložené tabulce.

Základní parametry spořicích státních dluhopisů

Státní spořicí dluhopis Jednoletý dluhopis Pětiletý kuponový Pětiletý reinvestiční
Upisovací období 3. 10. – 1. 11. 2011 3. 10. – 1. 11. 2011 3. 10. – 1. 11. 2011
Datum emise 11.11.2011 11.11.2011 11.11.2011
Datum splatnosti 12.11.2012 11.11.2016 11.11.2016
Nominální hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 98 % 100 % 100 %
Min. upisovaný objem 1000 ks 1000 ks 1000 ks
Pořizovací cena 1000 ks 980 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. upisovaný objem bez omezení bez omezení bez omezení
Typ úročení diskont* rostoucí pevná  
úroková sazba rostoucí pevná    
úroková sazba      
Výplata úrokového výnosu při splatnosti 1x ročně při splatnosti
Možnost předčasného splacení ANO ANO ANO
Reinvestice úrokového výnosu** NE NE ANO

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Zpracování: investia.cz; Poznámka: *) Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou; **) Úrokový výnos není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů v objemu úrokového výnosu na Váš majetkový účet

Jak koupit spořicí státní dluhopis?

Ministerstvo financí ve svých informačních materiálech uvádí celkem čtyři kroky, které je zapotřebí splnit, abyste se mohli stát majitelem dluhopisu. V prvním kroku si vyberete dluhopis, který nejvíce odpovídá vašemu investičnímu záměru. Ve druhém kroku navštívíte distributora v podobě jedné z 378 vybraných bankovních poboček České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky. Zde požádáte o úpis spořicích státních dluhopisů. Pracovníkovi banky rovněž sdělíte kolik dluhopisů kupujete. Třetí krok je placení dluhopisů. Platbu můžete provést buďto hotově na pokladně banky anebo bezhotovostním převodem na účet distributora. Mějte však na paměti, že platbu musíte převést do pěti pracovních dnů. Jestliže se ani po těchto pěti dnech peníze nepřičtou na účet banky, u které kupujete spořicí státní dluhopisy, žádost o nákup dluhových papírů bude stornována. Jakmile se platba připíše na účet, respektive ji uhradíte přímo v hotovosti na pobočce banky, budou vám dluhopisy připsány na majetkový účet. Ten má ve své agendě ministerstvo financí, které vám ho rovněž založí. Za jeho vedení neplatíte žádné poplatky. Slouží pro evidenci investorů. Do dvou týdnů od vydání spořicích státních dluhopisů vám přijde poštou výpis z majetkového účtu. Zde si můžete zkontrolovat, jaký typ dluhopisů vlastníte, v jaké hodnotě a postup pro získání výnosů ze spořicích dluhopisů.

Druhy dluhopisů, výnosy, délka jejich držení a prodej

Emise spořicích státních dluhopisů je v první fázi v hodnotě deseti miliard korun. V praxi to znamená, že za jednu korunu lze pořídit jeden dluhopis, který lze za stejnou částku kdykoliv prodat. Nejmenší objem dluhopisů, který můžete koupit, je však jeden tisíc, tj. nejnižší investice vás vyjde na 980 korun v případě jednoletého dluhopisu a tisíc korun u pětiletých dluhopisů. Předčasným prodejem se však investor vzdává výnosu. Stát vydává dluhopisy na dvě období a to na jeden rok a pět let. Dluhopisy na pět let se dělí ještě podle připisovaných, respektive nepřipisovaných výnosů. Čtěte také: Mantra investora: riziko, výnos, investiční horizont, likvidita

Jednoletý spořicí státní dluhopis je diskontovaný. To znamená, že cena nebude jedna koruna za dluhopis, ale bude snížena o budoucí výnos. Na jednoletém dluhopisu stát slibuje výnos dvou procent. Jestliže nakoupíte dluhopisů deset tisíc, zaplatíte 9800 korun. Po uplynutí jednoho roku získáte onen dvouprocentní výnos tak, že dluhopisy prodáte zpět státu, avšak za deset tisíc korun. Výnosy z dluhopisů, potažmo i jejich hodnota bude vyplacena na váš osobní účet.

Pětileté dluhopisy se rozdělují do dalších dvou skupin a to na kuponový a reinvestiční spořicí státní dluhopis.

Kuponový spořicí dluhopis

Výnos bude jednou ročně připsán na váš osobní účet. K datu splatnosti bude vyplacena i nominální, tj. prodejní hodnota dluhopisu.

Reinvestiční spořicí dluhopis

U tohoto dluhopisu se veškeré výnosy budou připisovat na váš majetkový účet, který bude vedený u ministerstva financí. K datu splatnosti dluhového cenného papíru bude na váš osobní účet připsán jak nominální hodnota dluhopisů, tak veškeré výnosy.

Úrokové sazby pětiletých dluhopisů

Období Výnos
11. 11. 2011 – 11. 11. 2012 0,85 %
11. 11. 2012 – 11. 11. 2013 1,50 %
11. 11. 2013 – 11. 11. 2014 3,00 %
11. 11. 2014 – 11. 11. 2015 4,50 %
11. 11. 2015 – 11. 11. 2016 6,00 %

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Zpracování: investia.cz

Upisovací období pro jednoleté spořicí státní dluhopisy je od 11. listopadu 2011 do 11. listopadu 2012. Výnos za toto období je stanoven na dvě procenta. Čtěte také: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích

Výnosy z dluhopisů v příkladech

  Datum Úroková sazba Kuponový spořicí dluhopis Reinvestiční spořicí dluhopis
Počet kusů upisovaných dluhopisů     10 000 10 000
Cena dluhopisů 11.11.2011   10 000 Kč 10 000 Kč
1. úrokový výnos 11.11.2012 0,85 % 85 Kč 85 Kč
2. úrokový výnos 11.11.2013 1,50 % 150 Kč 152 Kč
3. úrokový výnos 11.11.2014 3,00 % 300 Kč 308 Kč
4. úrokový výnos 11.11.2015 4,50 % 450 Kč 475 Kč
5. úrokový výnos 11.11.2016 6,00 % 600 Kč 661 Kč
Úrokové výnosy kumulovaně     1 585 Kč 1 681 Kč
Celkové výnosy včetně jistiny     11 585 Kč 11 681 Kč

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Zpracování: investia.cz

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se vyplatí držet dluhopisy, které veškeré výnosy reinvestují. V bankovní terminologii se pro tento pojem používá i termín připisování úroků nebo též kapitalizace.

Pro oba příklady bylo zvoleno stejné množství dluhopisů. Kapitalizované (reinvestované) výnosy nejsou pro částku deset tisíc korun příliš vysoké, ale stačí si tuto sumu vynásobit deseti nebo stem a rozdíl může být zajímavější.

Výnosy dluhopisů, i když se jedná o investiční produkt a budete je mít zřejmě v držení delším šesti měsíců, podléhají 15procentní srážkové dani. Tu vám před samotnou výplatou výnosů strhne samotné ministerstvo financí. Čtěte také: Jak inflace ovlivňuje úrokové sazby a další výnosy

V další části seriálu o spořicích státních dluhopisech přineseme informace, kde si dluhopisy koupit, jak je předčasně odprodat a jaké z nich mají distributoři provize.