reklama

Jak inflace ovlivňuje úrokové sazby a další výnosy

Eva Nachtmannová dne 16. 12. 2010 - 00:00

Úrokové sazby na spořicích nebo investičních produktech jsou ovlivňovány inflací. Ta působí na vklady, ale i výnosy z těchto produktů.

Inflace je neviditelné znehodnocování vašich peněz, které máte na osobním nebo spořicím účtu, ale také v podílových fondech nebo v akciích. Vypočítává ji Český statistický úřad na základě makroekonomickým dat a normální člověk s inflací těžko něco udělá. Inflace úrokové sazby přímo neovlivňuje, ale má vliv na tom, že vaše jistina neboli vklad, který vložíte do určitého spořicího nebo investičního produktu bude znehodnocen. Respektive za stejné peníze si po určité době koupíte méně, než kolik byste si pořídili dnes. Čtěte více: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

Inflaci, jak už bylo řečeno výše, vypočítává v České republice Český statistický úřad a to na základě tzv. spotřebního koše, který sestává ze 710 položek. Ty tvoří jak základní potraviny a hygienické potřeby, tak i tabákové výrobky, tak i nepotravinářské zboží jako je odívání, nábytek, potřeby pro domácnost. Do koše patří i služby jako jsou ty ohledně bydlení, provozu domácnosti, opravárenské, zdravotní a sociální péče, dopravy, trávení volného času nebo vzdělávání.

Nebudeme se však zabývat inflačními dopady na ekonomiku, ale na vaše peníze, které máte uložené v bankách, družstevních záložnách, pojišťovnách nebo u investičních společností.

Inflace a úroky

Pro snadnější vysvětlení použijme praktický příklad. Máme investici, ve které potřebujeme vložit vklad ve výši 100. Předpokládaný roční výnos bude pět procent. Jestliže za rok bude inflace činit dvě procenta, bude náš výnos jen tři procenta z vkladu. Kromě toho je nutné od vkladu odečíst ještě daň z příjmů podléhá-li ji. Čistý výnos se tak fakticky sníží. Čtěte více: Mít či nemít termínovaný vklad?

Proto je důležité si před každým investičním krokem uvědomit, jaký je výnos. U spořicích produktů jako jsou spořicí účty, termínované vklady a garantované vklady nebo hypoteční zástavní listy většinou dopředu známe úrokovou sazbu. Horší je to s investicemi do otevřených podílových fondů, akcií, dluhopisů nebo investičních certifikátů. U těchto investic vám nikdo dopředu nezaručí výnos. Navíc můžete ztratit i část vkladu, to v případě, že se kapitálovým trhům zrovna příliš nedaří. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Výnos

Jestliže máte nefinanční majetek, ze kterého vám plyne nějaký výnos, je jedno ať už v podobě renty nebo pachtovného, je vhodné si porovnat tento výnos oproti aktivu, ze kterého pochází. Česky řečeno, vlastníte-li například byt dva plus jedna, který pronajímáte, měli byste jednou za rok udělat malý audit toho, jestli cena za pronájem bytu je adekvátní k ceně bytu. Jestliže výnos v podobě nájmu nebude pokrývat ani inflaci, je něco špatně. Buďto je inflace příliš vysoká anebo výše nájmu podceněná, oproti zbytku trhu. Čtěte více: Mantra investora: riziko, výnos, investiční horizont, likvidita