reklama

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích

redakce dne 18. 07. 2011 - 00:00

Lakonicky uváděná formulka na informačních a reklamních materiálech bank nebo investičních společností. Pro začínajícího investora jsou minulé výnosy často jediným rozhodujícím kritériem. Zkušenější investor by se mě rozhodovat podle více údajů, než jsou výnosy a zisky.

Jednostranná orientace na výkonnost investic, třeba akcií, podílových fondů nebo investičních certifikátů, je špatná. Investor musí při každé investici vzít na vědomí, že dosud zajímavé výnosy se mohou v budoucnosti zcela radikálně proměnit a propadnout se do ztrát.

Krátké grafy, málo informací

Některé finanční instituce v propagačních materiálech i přes onu kouzelnou frázi „minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích“ umně míchají krátkodobé výnosy s dlouhodobějšími ztrátami. Oč jde? Představme si, že portfoliomanažer investiční společnosti stojí před rozhodnutím, který fond, jenž spravuje, bude promován pro konečné spotřebitele – investory. Čtěte také: Základní pojmy při investování: výnos, riziko, volatilita

Informační povinnosti o minulých výnosech se dostojí. V letáku se uvede drobným písmem kdesi na zadní straně. Na přední straně letáku se vyobrazí hezký graf, jak si fond aktuálně stál v posledních letech. Pod to se připíše, že fond investuje do takových a takových aktiv, které mají dlouhodobě dobrý výhled a celý svět po nich prahne.

Pro spotřebitele by bylo samozřejmě zajímavější, kdyby dostal informaci o celém období, po kterou investice, v našem případě podílový fond, trvá. Určitě by si lépe rozmyslel, kam a kolik peněz investovat.

Jak se rozhodovat pro investici

Pokud se chystáte investovat třeba do podílových fondů a nemáte žádné zkušenosti, seznamte se předem s tím, jak vše funguje. V našem případě jde o typy otevřených podílových fondů na trhu, do čeho investují, na jak dlouho a jakých dosahovaly výnosů během své existence. Čtěte také: Jak by vypadal ideální podílový fond?

Vyberte si do jakého typu fondu chcete investovat. Půjde-li třeba o akciový podílový fond, zvolte i předmět jeho investování. Fondy mohou investovat do kvalitních amerických akcií kterým se říká „blue chips“, ale také do akcií společností působících na rozvíjejících trzích jakou jsou země skupiny BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína).

Každý podílový fond zveřejňuje prospekt, ve kterém investory detailně informuje o fungování a zaměření fondu. Jakmile se s prospektem seznámíte, stačí vložit peníze do fondu a nechat je tam alespoň po předem stanovený čas. Nepodceňujte doporučené investiční horizonty.

Kdy vybrat výnosy

Výnosy vybírejte v okamžiku, kdy se váš majetek v podílovém fondu zvětšil. Většinou to poznáte ze souhrnného výpisu. Pokud jste například investovali každý měsíc 500 korun po dobu pěti let s tím, že první investice činila pět tisíc korun, měla by hodnota vašeho investičního portfolia činit alespoň 35 tisíc korun plus zhodnocení o inflaci. Jestliže však souhrnnou investici nepřekonáte, ponechte peníze ve fondu a počkejte si, až se kapitálové trhy umoudří a dostanou se na „minulé výnosy“. Čtěte také: Jak investovat do podílových fondů