reklama

Základní pojmy osobních půjček (2. díl)

redakce dne 18. 06. 2018 - 00:00

Přečtěte si druhý díl základních pojmů o osobních půjčkách. Tentokrát se zaměříme na pojmy jako je bonita, jistina, RPSN a úroková sazba.

Představujeme základní pojmy půjček, které byste měli znát, než si sjednáte půjčku.

Mějte půjčky v malíku

Připravili jsme slovník základních pojmů, které vám přiblíží nejčastěji používané termíny u půjček.

Základní pojmy bankovních a nebankovních půjček (1. díl)

Základní pojmy osobních půjček (2. díl)

Základy půjček: Přehled typů úvěrů (3. díl)

Bonita

Před poskytnutím půjčky si především banky prověří žadatele o úvěr. Poskytovatel půjček zkoumá předpokládanou schopnost žadatele úvěr splatit. Finanční instituce využívají tzv. prescoring. Do něho se počítají jak samotné příjmy a schopnost splácet úvěr, ale i další sociodemografické údaje jako je věk, pohlaví, vzdělání, profese anebo rodinný stav.

Čtěte také: Máte peníze na půjčku?

Každý potenciální žadatel o půjčku je pro poskytovatele úvěru rizikový a pomocí prescoringu se snižuje riziko pramenící z nesplácení závazku. Bonita se navíc promítá do celkových nákladů na úvěr, kterou jsou veškeré náklady, tak i nejvíce viditelný údaj v podobě výše úrokové sazby. Čím vyšší má žadatel bonitu, tím více dosáhne na nižší úroky.

Jistina

Částka, kterou půjčí banka nebo nebankovní společnost, se jmenuje jistina. Jde o skutečnou částku, která je předmětem úvěru. Příjemce úvěru, dlužník, ji pak postupně splácí formou pravidelných splátek. Ty bývají nejčastěji měsíční. K jistině úvěru se připočítávají úroky a často další doprovodně sjednané finanční služby – například pojištění proti neschopnosti splácet.

Jistina je uvedena v úvěrové smlouvě a je jedním z povinných údajů.

RPSN

Roční procentuální sazba nákladů (RPSN) jednoduše znázorňuje vypočtené číslo, které zahrnuje komplexní náklady spojené s úvěrem. Na základě ukazatele RPSN můžete snadno porovnávat různé půjčky. Při výpočtu RPSN se nejčastěji zahrnuje úroková sazba. Dále poplatky jako je zřízení a správa úvěru, poplatky spojené s čerpáním úvěru, pojištění schopnosti splácet, různé administrativní poplatky apod. Úroková sazba nehraje při výběru úvěru hlavní roli. Přednostně se zajímejte o RPSN, které vám ukáže, zda jde o výhodnou půjčku.

Čtěte také: Nepodceňujte RPSN u půjček

Úroková sazba

Úroková sazba vyjadřuje cenu půjčky. Úrok se vypočítává z jistiny a jde o hodnotu vyjádřenou procentně. Jako základní časová jednotka se uvádí rok, (používá se zkratka p. a. z latinského per annum, za rok). Nízký úrok znamená, že cena peněz je levná, vysoký úrok naopak poukazuje na jeho vyšší cenu. Sledovat pouze úrokovou sazbu při sjednávání půjčky by byla chyba. Podívejte se i na ukazatel RPSN, který zahrnuje konečné náklady spojené s čerpáním úvěru.