reklama

Hledám zaměstnání: Jak na motivační dopisy?

Josef Janda dne 03. 11. 2010 - 06:30

Při hledání práce se často setkáte s pojmem motivačních dopisů. Jak ale takový motivační dopis napsat, jak by měl být dlouhý, ale i co do motivačního dopisu patří, a co raději nepiště.

O zařazení vašeho životopisu do pořadníků personalisty často rozhoduje napsaný motivační dopis. Na jeho základě a samozřejmě i na základě informací uvedených v životopise se totiž personalisté rozhodují. Stačí uvést drobný případ z praxe.

Personalistovi jedné velké nadnárodní firmy přišlo na jednu asistentskou pracovní pozici 250 žádostí o zaměstnání. Protože nebyl žádný nováček, hravě rozřadil uchazeče podle životopisů, na ty, které z výběrového řízení hned vyškrtl, neboť nesplňovali potřebné pracovní zkušenosti. Ve druhé skupině byli kandidáti, které si chtěl pozvat, avšak jich stále bylo velké množství, řádově několik desítek. Rozhodl se, že pozve každého, kdo v motivačním dopisu nebude mít žádnou chybu, jak pravopisnou, tak i stylistickou. Gramatické chyby jsou relativně snadno odhalitelné, avšak chyby stylistické vychází většinou z osobních zkušeností čtenáře. Po této probírce získal personalista zhruba desítku žádostí o místo asistenta/asistentky obchodního ředitele, že se mohl vrhnout na jejich obvolávání a začal je zvát na pohovor.

I kdyby onen personalista byl s drtivou většinou motivačních dopisů spokojen, mohl by začít segregovat zájemce o práci i podle délky a originality dopisů.

Je tak jasné, že bez vhodně motivačního dopisu se můžete zbytečně vyřadit z nultého kola přijímacího řízení, ve kterém se rozhoduje, zda vás pozvou do prvního kola ve formě pohovorů.

Cíl motivačního dopisu

Hlavním cílem vašeho motivačního dopisu je, aby vás potenciální zaměstnavatel pozval na přijímací pohovor. Motivační dopis by tak měl být po formální stránce bezvadný. Neměl by obsahovat žádné gramatické chyby, překlepy, styl by měl být jednoduchý, avšak natolik účinný, aby vám někdo z firmy zavolal a pozval vás k nim. Vyplatí se jasně strukturovat jednotlivé odstavce. Nespoléhejte, že když napíšete čtyři souvětí, že to je může být v jednom odstavci. Pamatujte, že mezi jednotlivými odstavci je vhodné nechat volnou mezeru. Text vypadá vzdušněji a dá se v něm letmo číst. Což ostatně personalisté dělají, neboť musí denně přečíst opravdové kvanta rozličných informací. Čtěte také: Hledám práci: Vylepšete si drobnými úpravami životopis

Co patří do motivačního dopisu?

Do motivačního dopisu patří jednoznačně oslovení osoby, která má výběrové řízení na starosti. Znáte-li její jméno a příjmení, oslovte ji tak. Pokud nevíte, kdo má přijímací řízení na starosti, stačí napsat univerzální Dobrý den anebo Vážená paní / Vážený pane… Jestliže chcete udělat dojem, můžete si jméno personalisty nebo personalistky zjistit, ale v okamžiku, kdy posíláte desítky žádostí o zaměstnání týdně, byste nedělali nic jiného, než zjišťovali něčí jméno, které není zase až tak důležité.

Je vhodné, když na začátek motivačního dopisu napíšete o jakou pozici máte zájem. Jestliže se například hlásíte na místo marketingového specialisty, bude první věta vypadat zhruba takto: Hlásím se do výběrového řízení na pracovní místo marketingového specialisty.

Navazující věta by měla být motivační. To znamená, že byste měli napsat, proč máte o pracovní místo zájem a co vás baví. Vaše zájmy a pracovní zkušenosti musí samozřejmě korespondovat s vaší kvalifikací a současně i s obsahem pracovního inzerátu na který odpovídáte. Občas se podaří lidem přejít z jednoho oboru do jiného, ale to většinou na základě jejich mimopracovních zkušeností, třeba proto, že současně při práci podnikali apod.

Další text by měl patřit odkazu do vašeho životopisu, což se často vyjadřuje větou: Další pracovní zkušenosti uvádím v životopisu, který přikládám v příloze. Další větou, která by neměla v motivačním dopise chybět je žádost o pozvání k přijímacímu pohovoru. Často se tak činí třeba takto: Rád bych se o pracovním místě dozvěděl více z osobního setkání. Následuje pozdrav a vaše jméno a příjmení. Čtěte také: Časté chyby při psaní životopisu

Doporučuje se, abyste pod svým jménem v e-mailu uvedli i mobil a e-mail na vás. Občas se někomu může špatně zobrazit e-mail a příjemci se tak nezobrazí odesílací adresa. Anebo se někomu může špatně zobrazit příloha v podobě vašeho životopisu a on si tak nepřečte kontaktní údaje na vás. Personalisté často používají telefon, neboť to pro ně znamená usnadnění práce. Odpadá jim tak rozesílání e-mailů zájemcům o práci a oni si mohou po každém telefonátu hned poznamenat, kdy přijdete na pohovor.

Co raději nepište do motivačního dopisu

Rozhodně do motivační dopisu nepište prosby o zařazení do výběrového řízení. Zbytečně tím snižujete své šance na pozvání a současně si zhoršujete vyjednávací pozici o výši vašeho platu. Rovněž nepište motivační dopis zbytečně dlouhý. Nikdo nechce číst dlouhé a vesměs nadbytečné odstavce vašeho textu.

Jak by mohl vypadat motivační dopis

Abychom vám usnadnili práci při psaní vhodného motivačního dopisu, připravili jsme několik ukázek skutečných motivačních dopisů lidí, kteří byli pozváni k pohovoru. Čtěte také: Jak se připravit na přijímací pohovor

Příklad: Motivační dopis na pracovní místo webeditora

Vážená paní / Vážený pane,

hlásím se do výběrového řízení na pracovní místo webeditor. V posledních několika letech jsem sbíral pracovní zkušenosti jako redaktor píšící pro internetová média. Měl jsem na starosti příslušné profily na Facebooku a Twitteru, kam jsem psal upoutávky na články a další zajímavé tipy. Kromě toho mám zkušenosti s propagací vlastních webových projektů.

V příloze naleznete můj profesní životopis. Rád bych se o dané práci dozvěděl více z osobního setkání.

S pozdravem

Jméno Příjmení
Mobil: 123 456 789
E-mail: jmeno.prijmeni@adresa.cz

V příkladě nahoře je použito univerzální oslovení, v dolním pak oslovení konkrétní osoby. Namísto XYZ dosaďte libovolné ženské příjmení.

Příklad 2: Motivační dopis na pracovní místo marketingového specialisty

Vážená paní XYZ,

hlásím se do výběrového řízení na pracovní pozici marketingový specialista. O problematiku osobních a rodinných financí se zajímám v posledních několika letech na profesionální úrovni jako novinář a publicista. Zkušenosti s marketingem a propagací jsem získal vedením vlastních projektů a dobrovolnickou prací pro Junák.

V příloze naleznete můj profesní životopis. Rád bych se o dané práci dozvěděl více z osobního setkání.

S pozdravem

Jméno Příjmení
Mobil: 123 456 789
E-mail: jmeno.prijmeni@adresa.cz

Všimněte si především, že pisatel těchto motivačních dopisů využívá kombinaci pracovních a nepracovních zkušeností. Nebojí se zmínit, že vyvíjí činnost ve skaut anebo, že po večerech sedí u počítače a vytváří vlastní webové projekty. I když je už dále nerozepisuje, láká tak personalistu, aby si prohlédl jeho životopis.

Další tipy jak na práci

Vyjednávání o mzdě
Nevzali vás? To se stává…