reklama

Jak pojistit rizikové těhotenství?

redakce dne 31. 07. 2014 - 00:00

Rizikové těhotenství se dá pojistit a získat pojistné plnění. Není to však tak jednoduché. Je zapotřebí prokázat rizikový zdravotní stav.
 

Stojí za tím především nepochopení podstaty pojištění a to již na té základní úrovni. Druhým velkým prohřeškem je absence relevantních informací a v neposlední řadě i nižší vnímavost toho, co je správné a co již překračuje určitou mez, za kterou se slušný člověk nepouští. Přesto na sebe nabaluje řadu mýtů, které mohou hraničit pojistným podvodem.

Čtěte také: Mateřské strasti žen

Maminkovské servery skvěle naplňují přísloví JPP, tedy jedna paní povídala. Generuje se na nich celá řada mýtů, přičemž některé hraničí až s nesmysly. Podobná anabáze se týká i výhodných pojistek proti rizikovému těhotenství, které vypadají jako krátkodobý zlatý důl, jak z pojišťovny dostat peníze.

Část budoucích maminek v pojištění vidí příjemný příjem navíc. Avšak netuší, že cíleným sjednáním pojištění rizikového těhotenství se mohou dopustit pojistného podvodu.

Podle maminek funguje pojištění velice výhodně. Stačí se pojistit, přivést se partnerem do jiného stavu, poté zajít ke svému lékaři a nechat si napsat potvrzení o rizikovém těhotenství, zinkasovat pojišťovnu a začít pobírat pojistné. To je relativně štědré, neboť vychází z denních dávek, které mohou činit 200 a více korun. Měsíčně si tak může budoucí rodička přijít na několik tisíc korun, které jí přibudou k nemocenské.

Pár tisíc navíc

Jen pro představu si vše ukážeme na jednoduchém výpočtu. Předpokládejme, že příjem budoucí maminky byl před nástupem na mateřskou dovolenou 20 tisíc korun hrubého, což je v čistém vyjádření 15 850 korun. Při odchodu na nemocenskou dostane budoucí matka za druhý a každý následující měsíc zhruba 10 680 korun. Kdyby však měla každý den pojištěný na denní dávku 300 korun, získá za měsíc devět tisíc korun. O čtyři tisíce tak přesáhne svůj původní čistý příjem. Toto je již dost silná motivace k tomu se něčím podobným zabývat. A to i přesto, že rizikové těhotenství bude trvat jen pár měsíců. Mnohým maminkám se to zkrátka vyplatí. Počítají s tím, že úhrada pojistného bude ve stokorunách, zatímco jeho výplata bude činit nejméně jednotky tisíc korun.

Definice rizikového těhotenství

Zádrhel tkví v definici rizikového těhotenství. Z pohledu ženy a lékaře jde o cokoliv, co by mohlo narušit zdravý vývoj plodu a ohrozit tak budoucího potomka. Stačí pár ranních nevolností, migrén a lékař již předepisuje potvrzení o rizikovém těhotenství. Pojišťovnám však takováto neprůkazná informace nestačí. Chtějí hmatatelný důkaz, že jde opravdu o rizikové těhotenství, které skutečně může mít zdravotní následky pro zainteresované, tedy pro ženu i ratolest.

Čtěte také: Ženy a mateřství aneb Jak dlouho být s potomkem

Aby byla pojistná událost likvidní, musí být prokazatelná. Stavy se prokazují například na základě laboratorních nebo zobrazovacích metod (rozbor krve, ultrazvuk) a musí z nich vyplývat jednoznačné riziko pro matku. Otoky nohou nebo těhotenská únava jsou z pohledu pojišťoven nelikvidni pojistné události.

Likvidní pojistná událost

Doložené podezření na vývojovou vadu plodu;
Hematom doložitelný ultrazvukovým vyšetřením;
Komplikace placenty (předčasné odlučování);
Krvácení s nařízenou hospitalizací;
Mimoděložní těhotenství;
Preeklampsie, eklampsie;
Rh inkompatibilita (u druhého těhotenství);
Těžké formy zvýšeného tlaku;
Úporné zvracení, kdy hrozí dehydratace a je nařízena hospitalizace.

Omezení v pojištění

Ne všechny pojišťovny na trhu chtějí pojistit rizikové těhotenství. Některé pojišťovny (například Aegon, Generali, Kooperativa, Metlife, Pojišťovna České spořitelny, Uniqa) vylučují pojistné plnění v souvislosti s těhotenstvím. Takto elegantně vyřeší pracovní neschopnost v těhotenství.

Čtěte také: Než přiletí čáp

Dalším způsobem je omezení plnění. Standardně jde o plnění 365 dnů (poté se jedná již o invaliditu). U těhotenství je doba plnění z podstaty věci kratší a zároveň bývá stanovena delší čekací doba, přičemž karenční doba zůstává standardní. Poslední skupinu tvoří pojišťovnu, které výluku na těhotenství nebo na omezení plnění nemají. Vše mají nastavené standardně, avšak mají omezení plnění z pojistných podmínek. Jde o pojišťovny jako je Allianz, AXA, ČSOB nebo ING.

Ženská témata ve vybraných článcích

Doporučujeme k přečtení další články, které se týkají žen, mateřství, dětí a rodiny.
Šťastná rodina

Další články naleznete v tématické rubrice Ženy.