Krátké zprávy

Denně přinášíme několik krátkých zpráv z české a světové ekonomiky.

ČBA: Ekonomika bude letos stagnovat

Z analýzy České bankovní asociace (ČBA) vyplývá, že v roce 2012 bude ekonomický výhled pro Českou republiku sice nepříjemný, ale ne tragický. Hrubý domácí produkt bude stagnovat, tj. oproti minulému roku nevzroste, případně mírně klesne.

Životní minimum pro rok 2012

Životní minimum na rok 2012. Podle definice Ministerstva práce a sociálních věcí je životní minimum minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Otevřené podílové fondy

Otevřené podílové fondy představují pro drobné investory kvalitní možnost, jak zhodnocovat peníze na kapitálových trzích. Svou konstrukcí se otevřené podílové fondy hodí pro každého, kdo může pravidelně odložit sumu v řádu stokorun.

Invalidní důchod

Jestliže člověk po určitou dobu nemůže vykonávat své zaměstnání, má nárok na invalidní důchod. Invalidní důchody má ve své administrativě Okresní správa sociálního zabezpečení, respektive posudkoví lékaři, kteří rozhodují o přiřazení stupně invalidity.

Programy životního cyklu

Programy životního cyklu, někdy též nazývané jako fondy životního cyklu jsou dynamický investiční nástroj pro investora, který se chce zajistit na stáří.

Doživotní renta

Doživotní renta se třeba od běžného starobního důchodu liší tím, kdo ji vydává. Zatímco starobní důchody jsou plně v režii státu, doživotní renta naopak v rukou člověka, který jí získává.

Přihlaste se k odběru novinek