reklama

Rizika pracovního trhu

redakce dne 15. 10. 2020 - 00:00

I práce může být riziková z pohledu zajištění stabilních příjmů. Klíčový je i pracovní úvazku a délka praxe.

Pro investory platí jednoduché pravidlo, že by neměli kupovat akcie společností, ve kterých pracují. My jsme se tímto pravidlem inspirovali a značně ho rozšířili do článku Rizika pracovního trhu, který právě čtete.

Čtěta také: Čtyři nejčastější příčiny vyhazovu z práce

Riziky na pracovním trhu máme především spojená s finanční kondicí zaměstnavatele a závislostí na něm. V žádném případě se nezabýváme bezpečnostně právním pohledem. Pracujete-li například jako pilot dopravního letadla, jsou rizika spojená s vaším zaměstnáním daleko vyšší než u bílého límečku pracujícího doma.

Bezrizikový zaměstnavatel

Definice bezrizikového zaměstnavatele se dá shrnout zhruba následovně. Svým zaměstnancům posílá mzdu řádně a včas, dopřává jim pravidelnou dovolenou, kterou si nemusí odpracovat a zároveň je ve vyšším než v zákonném čtyřtýdenním limitu. V případě nepříznivého ekonomického vývoje se snaží pro své zaměstnance najít odpovídající náplň práce, aby nemusel propouštět. Při zaměstnání nediskriminuje, neb to zákoník práce zakazuje, leč v praxi se to děje běžně. Nepřijímá mladé ženy na dobu určitou, případně raději vůbec. Ani se nestraní lidí starších 50 let, které jiní zaměstnavatelé nabírají jen v krajní nouzi.

Čtěta také: Jak vypadá dobré pracovní místo?

Ideálním pracovníkem pro nejednoho zaměstnavatele je muž živitel rodiny s malými dětmi a ženou na mateřské (rodičovské) dovolené a s hypotékou na krku.

Jak vznikají rizika?

Rizika na pracovním trhu se týkají zaměstnanců a jejich rodin. Jste-li bez potomků a protějšků, bude se vám lépe dýchat téměř kdekoliv. Jakmile změníte status na ženatý/vdaná a pořídíte si jednoho, dva anebo více potomků, dostáváte se zvolna do rizikové skupiny.

Práce a akcie

Začněme prvním rizikem, které hovoří proti bezpečnosti práce z finančního pohledu. Pracovat u zaměstnavatele a zároveň nakupovat jeho akcie se jeví jako rizikové chování. Jakmile se dostane váš chlebodárce do finančních potíží, začíná klesat hodnota jím vydaných cenných papírů. Pod vámi se začíná viklat židle z případného propouštění. Ani pokles akcií nemusí znamenat ukončení činnosti zaměstnavatele, ale na psychice to rozhodně nepřidá.

Čtěta také: Chcete dvojnásobek platu? Dobře si to rozmyslete

Práce manželů v jedné firmě

Rizikovou skupinou z pohledu příjmů jsou i manželé nebo životní partneři pracující v jedné společnosti. V případě finančních potíží zaměstnavatele se ocitáte v ohrožení oba. Ne vždy se dá pracovním nabídkám odolat. Třeba zaměstnání v nadnárodním korporátu může pro každého z manželů být skvělou kariérní příležitostí. Riziko práce partnerů u jednoho zaměstnavatele se dá snížit třeba ve velkých městech, kde je dostatek pracovních příležitostí.

V montovně na okraji menšího okresního města je práce manželů daleko rizikovější než v českém City pražského Pankráce, ráji zahraničních společností.

Jak se chránit před pracovní nestabilitou?

Rizikovou pracovní stabilitou označujeme práci mimo velká města nebo v jejich dojezdové vzdálenosti. Případně nízké dosažené vzdělání a tím pádem vykonávání méně placených zaměstnání. Kvalifikace se dá v průběhu života získat, avšak musíte mít pro to vytvořené vhodné podmínky. Dobře se uchráníte také diverzifikací typu zaměstnavatele, kdy jeden z partnerů pracuje v soukromé sféře a druhý ve veřejné nebo státní správě (například na obecním úřadě, ve školství, zdravotnictví apod.).

Kladem je vyšší vzdělání a odborná práce, kterou vykonáváte. Těžko přijdou o zaměstnání naráz manželé ve středním věku, kteří působí jako lékaři v okresní nemocnici.

HPP, VPP a IČO

Vliv na bezpečný příjem má i pracovní poměr. Hlavní pracovní poměr je jasně dominantní před vedlejším pracovním poměrem anebo prací na živnostenský list. Jakmile se dostane ekonomika do potíží, jako první z firem odcházejí kontraktoři. Existuje i výjimka z pravidla a to, že jde o speciálně najímané odborníky, kteří pracují na konkrétním projektu. Takoví mají i blahodárný vliv na firemní opex a capex, ale o tom raději jindy.

Čtěta také: Ošemetná práce na volné noze

Nad částečnými pracovními úvazky, které jsou navíc na dohodu (o pracovní činnosti a o pracovním poměru), se dá z pohledu zaměstnavatele lehce zlomit hůl. Dohodáři se snadno a rychle propustí. Navíc se jim nemusí vyplácet odstupné. Do kolonky výhod patří i slovo levně.

Řada firem má právě pro případ obtíží vybudovaný měkký polštář tvořený lidmi, kteří pracují jinak než jako jejich kmenoví, salaritní zaměstnanci. Agenturní zaměstnanci výrobních firem mohou vyprávět, kdo skončí v práci jako první. Ne každý personalista vědomě skládá zaměstnance i podle jiných kritérií než odborných. Mix hlavních a vedlejších úvazků, doplněných hejnem smluv na dohodu a na IČO znamená komplikovanější správu lidských zdrojů. V krizích se tato poněkud strastiplně budovaná skladba pracovníků může proměnit ve výhodu.

Doba určitá a neurčitá

Posledním dělením z pohledu sekuritizace práce je doba určitá a neurčitá. Propouštět člověka pracujícího u daného zaměstnavatele delší dobu, než jsou dva roky se projeví i na výši odstupného.

Čtěta také: Dnes za reference, zítra zaplatíme. Možná

Pracovní úvazek na dobu určitou je pro ukončení pracovního poměru výhodnější. Přesto je redakci finančního serveru investia.cz znám případ, kdy o práci přišel člověk s dlouhodobým působením ve firmě oproti jedinci pracujícího na časově omezenou pracovní smlouvu. Oba pracovali ve stejném oddělení na shodných pozicích. I z hlediska kvalifikace a délky pracovních zkušeností na tom byli obdobně. Nešlo ani o střet senior vs junior. Mzdový faktor byl údajně též podobný, nejednalo se ani o vychytralou a skrytou snahu ušetřit na zaměstnanci s výrazně vyšší mzdou. O důvodech propuštění se mezi zaměstnanci mluvilo jako o pomstě mezi nadřízeným a podřízeným.