reklama

Čtyři nejčastější příčiny „vyhazovu“ z práce

redakce dne 12. 08. 2015 - 00:00

Ukončení pracovního poměru je relativně běžným úkonem. Příčin pro odchod z práce je plno, my se zaměříme na čtyři základní.
 

Těžko říct, jaká příčina je nejčastější při odchodu ze zaměstnání. Předpokládáme, že nejrozšířenějším bude dobrovolný ochod a standardní vyhazov. Mezi méně časté patří odchod ze zaměstnání kvůli dlouhodobé nemoci, kdy není vůbec jasné, že se do práce vrátíte, případně v jakém stavu. Poslední skupinu tvoří opuštění pracovního místa z důvodu nástupu do vězení k výkonu trestu, pořízení potomka anebo smrt pracovníka. Přesto jsme si dali práci a vymysleli celou řadu důvodů, které znamenají dobrovolný odchod z práce a zároveň nemusí být na první pohled viditelné. Čtěte také: Tuzemský trh práce má nevyužité rezervy

Dobrovolný odchod

Dobrovolným odchodem ze zaměstnání máme na mysli situaci, kdy pracovník z jakéhokoliv důvodu nechce i nadále setrvávat u aktuálního zaměstnavatele. Nemyslím tímto falešný dobrovolný odchod, kterým mohou obě strany pracovněprávního vztahu zakrýt pravé důvody ukončení. Motivací pro dobrovolný odchod je často udržení pozitivní image na veřejnosti, případně zachování tváře.

Časté důvody pro ukončení dobrovolného pracovního poměru

Připravili jsme seznam častých důvodů, které souvisí s častými důvody ukončeními pracovního poměru.

Milostný poměr
Románek s kolegou či kolegyní může vyústit ve váš dobrovolný odchod z pracoviště. Především tehdy, je-li vztah ukončen. Často dochází k tomu, že jeden z bývalých milenců odchází hledat štěstí jinam.

Lepší pracovní nabídka
K tomuto bodu nelze nic moc dodat. Lepší pracovní nabídkou se může myslet povýšení, vyšší mzda, anebo třeba méně práce za stejné peníze. Čtěte také: Oblíbený home office

Odchod do důchodu
Odchod do důchodu je ve znamení dobrovolného opuštění pracovního místa. Využívat životních zkušenosti starších pracovníků začíná být pomalu trendem, který není příliš vidět. Přesto existují obory, ve kterých se vyplatí alespoň na předem určitou dobu zaměstnat přesluhujícího kolegu či kolegyni.

Podnikání
Přechod ze zaměstnání na podnikání je velká událost. Před samotným začátkem podnikání je vhodné si prostudovat pracovní smlouvu, jestli v ní nejsou háčky v podobě konkurenčních doložek apod. Čtěte také: O podnikání trochu jinak

Studium, stáž
Zvýšení vzdělání, obzorů a nových pracovních návyků v sobě ukrývají studijní nebo pracovní stáže a výměnné pobyty typu Erasmus.

Lukrativní známost
Zelené vdovy by mohly vyprávět. Právě označení zelená vdova se používá pro manželky podnikatelů a manažerů, které žijí v satelitních čtvrtí větších měst. Obklopené přepychem a bez nutnostní pracovat se z původní lukrativní známosti stává past, kterou doprovází oslabení pracovních návyků a tím pádem i zhoršené možnosti se na pracovním trhu uplatnit.

Cestování, nové zkušenosti
Vycestovat na pár měsíců či let do zahraničí a projet kus světa bývá rovněž důvodem pro ukončení pracovního poměru.

Přechod z HPP na IČ
Před několika lety Kooperativa pojišťovna měnila typ pracovního úvazku pro své obchodní zástupce. Ze standardního hlavního pracovního poměru převáděla tehdejší zaměstnance na osoby samostatně výdělečně činné pracující na IČ. Kdo s tímto procesem nesouhlasil, mohl odejít. I tuto možnost jsme zahrnuli do kategorie dobrovolný odchod, byť nejde o čistokrevnou záležitost jako třeba u výše uvedených možností.

Politika
Nástup do politické funkce může být dočasný a po skončení volebního období se dotyčná osoba vrací do svého původního působiště. Přesto jde o dobrovolné ukončení pracovního poměru, byť časově omezené. Stejně jako mateřská a rodičovská dovolená níže.

Peněžitá pomoc v mateřství
Odchod ze zaměstnání, byť ne definitivní, může znamenat příchod potomka a odchod ženy na mateřskou dovolenou (viz oficiální název peněžitá pomoc v mateřství), případně na rodičovskou, na kterou může nastoupit i muž. Polovina českých žen, které se po mateřské/rodičovské dovolené vrací zpět do práce, nastupuje k jinému zaměstnavateli, než u kterého byla před svým odchodem kvůli mateřským povinnostem. Čtěte také: Ženy a mateřství aneb Jak dlouho být s potomkem

Nemoc

Nemocí nemyslíme chorobu, která vás zneschopní na týden či dva, ani komplikovanou zlomeninu kyčelního kloubu způsobenou jízdou na lyžích. Nemocí, které vás doslova a do písmene vyautuje z pracovního procesu, je například rakovina. Máte-li štěstí a přežijete léčbu, můžete buďto nastoupit zpět do práce anebo vás čeká invalidní důchod.

Vyhazov

Podívat se špatně na šéfa, vykazovat šlendriánskou práci anebo být na špatném místě ve špatný okamžik, kdy se propouští, to jsou dílčí příčiny vyhazovu. K nucenému odchodu ze zaměstnání může vést kardinální chyba anebo plno malých, drobných prohřešků, které se postupně hromadí a jednoho dne vašemu nadřízenému zkráta a jednodušše dojde trpělivost. Čtěte také: Co (ne)dělat, když vás vyhodí na hodinu…

Vyhazov a dobrovolný odchod lze ještě zkombinovat a to především tehdy, jste-li sám sobě zaměstnavatelem a zaměstnancem v jedné osobě. Do této situace se nejčastěji dostávají jednatelé a zároveň společníci společností s ručením omezeným, kteří ukončují činnost firmy.

Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem jasně vychází ze zákoníku práce.

Vězení

Nástup do vězení na výkon trestu znamená v drtivém počtu případů ukončení pracovního poměru. A navíc i složitější pracovní uplatnění po odpykání trestu.

Smrt jako tvrdý konec

Na závěr příspěvku o možnostech ukončení pracovního úvazku patří úmrtí zaměstnance, který patří mezi definitivní a není z něho návratu.