reklama

Salariát: Dobře placení zaměstnanci

redakce dne 04. 02. 2019 - 00:00

Pravidelný fixní plat, placená dovolená, slušná penze a firemní benefity. Jak vypadá nejen český salariát?

Pojem salariát se odvozuje od slova salary, které znamená pravidelný fixní plat. Opakem salariátu je prekariát, jehož mzda (anglicky wage) se odvíjí od počtu odpracovaných hodin. Salariát i prekariát vychází z rozdělení britské společnosti na sedm nových tříd. Oba pojmy značně zpopularizoval Guy Standing, autor knihy Prekariát: Nová nebezpečná třída.

Salariát v korporaci

Salariát se nachází těsně pod pomocnou elitou, která diskrétní elitě pomáhá udržovat její bohatství. Diskrétní elitu tvoří vlastníci firem, často jsou milionáři nebo miliardáři. Do pomocné elity patří manažeři udržující společnosti v chodu. Salariát se vyskytuje ve velkých organizacích, jedno zda v privátních korporacích anebo státu a veřejné správy.

Pod vedením korporací se nachází salariát – zaměstnanci, kteří pomáhají v úsilí vlastníkům společností maximalizovat užitek a zisk. Jde o zaměstnance, kteří pobírají fixní plat, mají placenou dovolenou, vztahují se na ně firemní bonusy a jejich penze bude relativně štědrá, neboť si dokáží ušetřit dostatek finančních prostředků.

Související téma: Střední třída: Kdo patří do základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?

Šikovní profitechnici

Pod salariátem se nachází tzv. profitechnici (složenina ze slov profesionálové a technici). Své dovednosti dokáží na pracovním trhu umně prodat – řada z nich je na volné noze. Patří sem například konzultanti, účetní, grafici, programátoři. Oproti salariátu netouží po standardním zaměstnaneckém vztahu. Profitechnikům hrozí vyšší riziko vyhoření, neboť ne všichni zvládnou mladší a dravější konkurenci.

Bonusy a důchod

Jak už bylo naznačeno, salariát se odlišuje především stabilním zaměstnáním na plný úvazek. Jejich zaměstnání jim umožňuje kariérně růst. Dostat se ze salariátu do vedení korporace je pro tuto společenskou třídu zřejmě nejsnadnější. Ostatně jsou zaměstnanci označeni jako salariát mnohem blíže vlastníkům a manažerům než ostatní třídy. Proto mohou využívat štědrý systém bonusů a těšit se na pěkný důchod.

I přes uvedené klady se počty zaměstnanců salariátu snižují.

Střední třída, salariát, prekariát, white trash

Nové třídní rozdělení má sedm tříd, alespoň ve Velké Británii
Prekariát jako nová společenská třída
Salariát: Dobře placení zaměstnanci
White trash: Chudí, hloupí a líní v Česku
Střední třída: Základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?