reklama

Prekariát jako nová společenská třída

redakce dne 09. 05. 2013 - 01:00

Prekariát charakterizuje novou společenskou třídu, do které patří lidé s nejistou pracovní budoucností.
 

V minulosti byl život ve společnosti o dost jednodušší. Existovaly tři třídy – elita, střední třída a dělnická třída. Během staletí se střední třída rozdělila na několik dalších – na novou a starou, zatímco zbylé dvě – elita a dělnická třída zůstaly nezměněny. Na základě nejnovějšího průzkumu veřejnoprávní televize BBC se britská společnost dělí do sedmi tříd. Čtěte také: Nové třídní rozdělení má sedm tříd, alespoň ve Velké Británii

Prekariát tvoří lidé jak s nízkým, tak i s vysokým vzděláním. Společným jmenovatelem je neexistence budoucnosti zejména z hlediska pravidelného příjmu.

Z průzkumu plyne, že do prekariátu spadá 15 procent Britů, což znamená zhruba 9,5 milionu osob. Vztaženo na Česku republiku, by do této skupiny spadalo 1,5 milionu lidí. Relativně dost na to, že jde o nestabilní třídu, která je náchylná k extrémistickému chování.

Z politického hlediska není prekariát homogenní skupinou, neboť je vnitřně příliš fragmentovaná. Podle britského ekonoma Guye Standinga, který napsal knihu Prekariát: Nová nebezpečná třída (The Precariat: The New Dangerous Class), se příslušníci této třídy dělí do tří částí.

Lumpenproletariát

Pod tímto pojmem Standing označuje mladé lidi, kteří dosáhli nižšího vzdělání, avšak mají sklony k násilí. Řada z nich má na „triku“ kriminální aktivity a nezřídka šlo již o trestané osoby.

Indignados

Pod tímto označením se skrývají mladí lidé s dosaženým vyšším vzděláním. Španělský termín indignados přeložený do češtiny znamená pobouřený. Charakterizuje tak do určité míry mladé lidi, kteří nemohou nalézt práci, ačkoliv disponují univerzitním titulem.

Starší lidé s pracovní zkušeností

Poslední skupinu tvoří lidé, kteří jsou o něco starší, než v uvedených skupinách, avšak ztratili práci kvůli hospodářské recesi. Podíl za ztrátu zaměstnání a sociálního statusu vyčítají cizincům a etnickým menšinám. Tito lidé představují největší riziko z bezpečnostního hlediska, neboť své útočiště hledají u extrémistů.

Vrána k vráně sedá

Prekariát vychází ze dvou slov: proletariátu a prekérnosti. První slovo značí nižší finanční ohodnocení na trhu práce a určitou zaměnitelnost, druhé pak znamená prekérní životní situaci, která připomíná bludný kruh. Do určité míry není z této nově se tvořící společenské třídy úniku.

Prekariát je tvořen lidmi ve věku 18 až 34 let, kteří oproti předchozím generacím mají o dost menší možnost pracovního uplatnění a s tím související odpovídající životní úroveň. Jejich cílem je spotřeba zážitků, za které nemohou zaplatit. Lidé mají tendence družit se podle stejného postavení ve společnosti. V budoucnosti u této společenské třídy nemusí fungovat sociální mobilita, kdy lidé z nižších vrstev mohli vystoupat do těch vyšších.

Střední třída, salariát, prekariát, white trash

Nové třídní rozdělení má sedm tříd, alespoň ve Velké Británii
Prekariát jako nová společenská třída
Salariát: Dobře placení zaměstnanci
White trash: Chudí, hloupí a líní v Česku
Střední třída: Základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?