reklama

White trash: Chudí, hloupí a líní v Česku

redakce dne 08. 04. 2019 - 00:00

Na pomyslném sociálním žebříčku jsou nejníže Rómové, nad nimi jsou bílí Češi, kteří se dají označit za chudé, hloupé a líné.

Ve Spojených státech se chudí, hloupí a líní běloši označují jako white trash, do češtiny přeloženo jako bílý odpad. V USA se začátek zmíněného termínu datuje do roku 1821.

Po přečtení tohoto příspěvku budete znát odpověď na otázku: Co to je white trash?

Čtěte také: Střední třída: Kdo patří do základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?

Bílý odpad představuje stupeň mezi Romy a nižší střední třídou, která se potřebuje vymezit, že mezi ní a úplným dnem ve společnosti je další mezičlánek.

Černí otroci a chudí běloši

Mezi sebou nejvíce pohrdají znevýhodnění. White trash vznikl mezi americkými černými otroky a chudými bělochy. Do Evropy se pojem dostal v 70. letech 20. století s úpadkem dělnické třídy. Především pak jejich přechod do prekérní práce a vzniku závislosti na sociálních dávkách. Například v Německu se do skupiny white trash řadí osm procent Němců, kteří dokáží vypít 40 procent národní spotřeby alkoholu. Tento zajímavý údaj je náchylný ke zneužívání.

Čtěte také: Prekariát jako nová společenská třída vs Salariát: Dobře placení zaměstnanci

Kombinace nízkého anebo žádného vzdělání, nulové zájmy a lenost předurčuje část populace k více než zahálčivému životu. Ten navíc umocňuje poflakování a sledování televize. Ostatně pořady pro tuto společenskou třídu nesou označení white trash TV a jde o protipól quality TV určené pro náročnějšího diváka.

Čtěte také: Dycky Most! aneb Bída v primetime

Demokracie v ohrožení

Právě nezájem o své bližší a širší okolí znamená pro celou společnost nebezpečí v podobě změny politického režimu. Nezájem vyvolává apatii nejen ke svému okolí, nýbrž i o přesahy o věci veřejné. Lidem žijící v materiální deprivaci (nedostatku) je relativně jedno, zda žijí v demokracii anebo nikoliv. Představují významnou voličskou základnu, která může současný směr liberální demokracie vychýlit k autoritářství. V již zmíněném Německu jde o nestabilní voliče extrémistických stran.

Čtěte také: Nové třídní rozdělení má sedm tříd, alespoň ve Velké Británii

Exekuce a volby pohledem neúspěšných

Dobrým příkladem white trash je člověk zatížený exekucemi, žijící v regionech s vyšší nezaměstnaností a obecně špatným přístupem k dobře placené práci. Ostatně mapa exekucí dává tušit, kde jsou problémové části země.

Podle sociologa Daniela Prokopa se dokonce překrývají s oblastmi voličů, kteří volili Miloše Zemana do jeho druhého funkčního období. Podobně jako ve Spojených státech, kde se voliči Donalda Trumpa označují jako neúspěšní, se dá tvrdit, že Miloše Zemana, se cítí rovněž jako neúspěšní ve svých životech.

Listopadový převrat nepřinesl českým nic dobrého a oproti minulému režimu si pohoršili. Byť jde v celé řadě případů o subjektivní pocit plynoucí ze ztráty práce anebo její nejisté existence.

Střední třída, salariát, prekariát, white trash

Nové třídní rozdělení má sedm tříd, alespoň ve Velké Británii
Prekariát jako nová společenská třída
Salariát: Dobře placení zaměstnanci
White trash: Chudí, hloupí a líní v Česku
Střední třída: Základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?