reklama

Nové třídní rozdělení má sedm tříd, alespoň ve Velké Británii

redakce dne 24. 04. 2013 - 01:00

Ve Velké Británii žije 3,8 milionu obyvatel, kteří tvoří společenskou elitu. Necelých deset milionů Britů se nachází na samém dně.
 

Veřejnoprávní televizní stanice BBC ve spolupráci se sociology detailně rozebrala život 161 tisíc lidí. Výsledkem je, že tradiční třídní dělení je zastaralé.

Příspěvky o střední třídě, profesionálech, zkrátka o vývoji společnosti čas od času publikujeme. Lze na nich ilustrovat nastavení obyvatel. Britský průzkum přirozeně vzbudil i náš zájem. Věnovali jsme mu proto patřičnou pozornost. Čtěte také: Střední třída: Kdo patří do základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?

O co v průzkumu šlo? BBC se rozhodla zjistit, jestli tradiční pojetí společnosti ještě spadá do tří skupin – dělnické, střední a vyšší třídy. Výsledkem bylo, že takto se dá charakterizovat necelá polovina tamní populace. Nadpoloviční většina Britů se nedaří zařadit do uvedených skupin. Byla proto stanovena nová stupnice, která rozšířila tu původní o čtyři třídy: technická střední třída, lépe postavení pracovníci, noví pracující ve službách a prekariát. Přehled naleznete v info boxu.

Sedm nových sociálních tříd

  • Elita
  • Zajištěná střední třída
  • Technická střední třída
  • Lépe postavení pracovníci
  • Tradiční dělníci
  • Noví pracující ve službách
  • Prekariát

Opera, Facebook nebo vlastní dům?

Dotazníkové šetření, které bylo v nejnovějším průzkumu použito, čítal patnáct stran otázek, mezi které patřilo třeba to, jakou hudbu posloucháte, jestli chodíte do společnosti, zvete své přátelé k sobě domů anebo s nimi raději trávíte čas na sociálních sítích. Klíčovou sadou otázek však jsou majetkové poměry. Důraz byl kladen zejména na bydlení – jestli obýváte vlastní nemovitost anebo jste v nájmu. Tento ukazatel je jedním z těch důležitějších, stejně jako jsou vaše příjmy a velikosti úspor.

Mezi posluchači opery a fanoušky baletu je vesměs rovnítko, stejně jako mezi těmi, kteří chodí do fastfoodu a v kinech koukají na blockbustery.

Další kritéria hodnocení je kromě finančního kapitálu i ten sociální a kulturní. V praxi jde především o hmotné statky, konta v bance, vztahy a zájmy. Čím jste na sociálním žebříčku výše, tím vyšší je váš finanční, sociální i kulturní kapitál. V průzkumu vyšlo najevo, že některé skupiny obyvatel se z finančního pohledu drží na žebříčku vysoko, avšak jejich sociální situace je řadí na samé dno. A opačně. Žebříček je sestaven na základě finanční situace. Sociální i kulturní kapitál tak hrají na pořadí druhořadou roli.

Jak se pozná střední třída?

Střední třída se pozná nejsnáze podle dosahovaných příjmů, které by měly začínat na 1,5násobku průměrné hrubé mzdy.

Britské rozdělení společnosti

Přinášíme rozdělení britské společnosti podle společenských tříd a její stručnou charakteristiku. V závorce u každé třídy uvádíme její procentní zastoupení na celkové populaci Velké Británie a následně přepočet na osoby. Podle údajů World Factbook, který je možné nalézt na webových stránkách Cia.gov, žije ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska 63,395 milionu obyvatel.

Elita

(6 procent, 3,8 milionu osob)
Elita vyniká ve všech typech kapitálu. Lidé z této třídy disponují rozsáhlým majetkem, mají dostatek přátel, kamarádů, ale i jednoúčelových známostí a v neposlední řadě slušný přehled o světě.

Zajištěná střední třída

(25 procent, 15,85 milionu osob)
Zajištěná střední třída, též salariát, představují v našich očích pomyslný schod mezi tuzemskou vyšší a střední třídou. Potkáte v nich velký počet profesionálů, kteří se ke svému socioekonomickému statusu dostali vesměs vlastní zásluhou. Ať už tím, že vystudovali dobrou vysokou školu anebo zkusili podnikání a uspěli v něm. Anebo obojí.

Technická střední třída

(6 procent, 3,8 milionu osob)
Stejně jako příslušníci zajištěné střední třídy mají lidé zařazení do technické střední třídy dobré příjmy, avšak z pohledu zbývajících hledisek dost pokulhávají. Zábavu mimo dům nevyhledávají, stejně tak se nepotřebují kamarádit s kdekým.

Pokud odmyslíme jejich nízký zájem o kulturu a společnost, patří technická střední třída mezi dříče, kteří se s velkou láskou věnují své profesi. Najdeme mezi nimi programátory, vědce, nebo úředníky. Trochu si škodí tím, že se stýkají jen s lidmi z bezprostředního okolí své profese. Tím pokulhávají za ostatními sociálními třídami, zejména oproti chudším spoluobčanům.

Zajímavostí technické střední třídy jsou ženy, kterých jsou v této skupině necelé tři pětiny (59 procent).

Lépe postavení pracující

(15 procent, 9,51 milionu osob)
Finančně jsou na tom dobře, stejně tak i s kulturou nemají žádné větší potíže, tedy pokud odmyslíme fakt, že lépe postavení pracující se více než vyšší sociální třídy oddávají mainstreamu.

Tradiční dělníci

(14 procent, 8,87 milionu osob)
Ač je to k neuvěření, lidé ve skupině „tradiční dělníci“ bydlí ve vlastní nemovitosti. Jde vesměs o starší lidi, kteří se už nemohou dočkat, až přestanou pracovat a vrhnou se na život v penzi.

Noví pracující ve službách

(19 procent, 12,04 milionu osob)
Peněz nazbyt nemají a žijí v nájmu. Oproti technické střední třídě disponují větším rozletem a bohatším společenským i kulturním životem.

Prekariát

(15 procent, 9,51 milionu osob)
Prekariát se nachází na konci žebříčku. Po finanční stránce jsou na tom nejhůře. Postihuje to i jejich vztahy ke kultuře a družení se s ostatními. Příslušníci této vrstvy mají nejvyšší šance, že jejich známí budou ze stejné socioekonomické skupiny.

Střední třída, salariát, prekariát, white trash

Nové třídní rozdělení má sedm tříd, alespoň ve Velké Británii
Prekariát jako nová společenská třída
Salariát: Dobře placení zaměstnanci
White trash: Chudí, hloupí a líní v Česku
Střední třída: Základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?