reklama

Rodič samoživitel

redakce dne 09. 06. 2023 - 00:00

Přes 200 tisíc lidí v Česku vychovává na 336 tisíc dětí. Jak se žije lidem v ne úplně příznivé životní situaci?

Domácností s jedním dospělým a nejméně jedním dítětem je v Česku více než dost. Samoživitelství se týká půl milionu osob, dětí a dospělých. Tíživá životní situace rodičů samoživitelů je umocněná vysokým rizikem vedoucím k chudobě. Samoživitelé tak stojí na pomyslném druhém místě hned za seniory. Samoživitelé jsou chudobou ohrožení až čtyřikrát častěji než lidé vychovávající své děti v partnerství nebo manželství.

Podle Českého statistického úřadu je v Česku 170 tisíc neúplných rodin. Patřičné organizace zabývající se touto problematikou odhadují počet samoživitelů na 200 tisíc. Většinu, 90 procent, jsou samoživitelkami ženy, jejichž průměrný příjem činí mezi 10 až 20 tisíc korunami. Jedna třetina žen samoživitelek má měsíční příjem pod deset tisíc korun.

Definice rodiče samoživitele

Rodič samoživitel vychovává sám jedno nebo více dětí. Důvody pro samoživitelství jsou dva. Rozpad vztahu nebo manželství nebo úmrtí jednoho z partnerů, rodičů.

Otec samoživitel

Muži mají na první pohled situaci na rozdíl od žen samoživitelek usnadněnou. Jejich počet je daleko nižší, zhruba deset procent. Otce samoživitele nikdo nepodezírá z toho, že by se výhradně staral o děti. Proto mají vyšší šanci, že je potenciální zaměstnavatel nevyloučí z přijímacího řízení a nabídne jim práci. Ačkoliv jsou dotazy na děti a rodinnou situaci pro zaměstnavatele tabu, dá se usuzovat, že průměrně zdatný personalista hravě odvodí, že v Česku se žena výlučně stará o děti. Jedno zda je v partnerství (manželství) nebo sama.

Matky samoživitelky

Na matky, coby ženy, doléhá výchova dětí a vedení domácnosti daleko tíživěji než na muže samoživitele. Rozdíl je patrný především v tom, že při rozvodech vychovává většina žen své děti i nadále. Zatímco role otce, bývalého manžela, partnera, bývá okrajová.

Rozšířeným nešvarem je neplacení výživného, lidově řečeno alimentů. Finanční stránka je pro matky samoživitelky trýznivá. Třetina z nich má měsíční příjmy do deseti tisíc korun.Samoživitelky často tíhnou k prekariátu. Mají nízké příjmy a jsou ohroženy nemožností získat stabilní práci.

Zhruba tolik mívají vysokoškolští studenti z lépe situovaných rodin na své výdaje během studia. A když jim peníze dojdou, rodič jim převede další finanční prostředky.

Finanční pomoc matkám samoživitelkám

Matky samoživitelky mohou využít rozmanitou finanční pomoc. Oficiální ze strany státu, tak různých nadací a dalších subjektů, které se na tuto ohroženou skupinu zaměřují.

Každá koruna se počítá: Příspěvky na bydlení, potraviny, obědy, školní potřeby a kroužky pro děti.

Nejen finanční pomoc, nýbrž i materiální poskytne matkám samoživitelkám Klub svobodných matek. Asociace neúplných rodin poradí a pomůže při vymáhání alimentů. Spolek Češi v právu poradí, jak a kde si říci o pomoc v tíživé životní situaci.

Pomoc státu v podobě sociálních dávek

  • Přídavky na dítě
  • Mimořádná okamžitá pomoc
  • Příspěvek na živobytí
  • Doplatek na bydlení
  • Porodné
  • Výživné (nehradí stát, nýbrž druhý partner)
  • Náhradní výživné

Náhradní výživné

Od roku 2021 mohou samoživitelé žádat stát o náhradní výživné, na který mají nárok, pokud jim jejich původní partner (nebo partnerka) nehradí výživné na dítě.

O dávku náhradního výživného se žádá přes webový formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Na webu si lze rovněž orientačně spočítat, jak vysoké bude náhradní výživné.

Pro žádost k náhradnímu výživnému je zapotřebí průkaz totožnost pro všechny zapojené osoby. U dětí do 15 let věku tuto roli nahradí rodný list. žadatel o náhradní výživné připojí k žádosti exekuční titul, kde je prava vyživovacích povinností k oprávněné osobě a dokladu osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce.