reklama

Zemědělství

Zemědělství skýtá plno alternativních investic. Volné peněžní prostředky můžete vložit do instrumentů komoditních burz nebo zemědělské půdy.

Pachtovné a přijaté úroky: Shodné pojmy, rozdílné zdanění

redakce dne 16. 11. 2011 - 00:00
Zdá se to neuvěřitelné, ale slova jako pachtovné, renta či přijaté úroky jsou regulérními pojmy, které se používají i ve třetím miléniu. Termíny označují příjem z vkladů či pronájmu majetku. Ač jde v podstatě o totéž, zdanění výnosů se vypočítává podle jiného klíče.
Štítky