reklama

Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?

redakce dne 05. 03. 2012 - 00:00

Při investování je důležité stanovit si finanční cíl. Od něho se odvíjí i to, kam, kolik a jak budete investovat peníze.
 

Fondy, akcie, pojišťovny. Tři slova, která byste měli na samém začátku přemýšlení o investování přeskočit. Nejdůležitější je stanovení finančního cíle, od kterého se odvíjejí další náležitosti.

Budeme předpokládat, že cílem investora je naspořit si dostatečně velkou finanční rezervu na důchod. Abychom příklad co nejvíce zjednodušili, bude naším investor 40letá osoba, která má nadprůměrný příjem. Z nejrůznějších důvodů však může každý měsíc pravidelně odkládat buďto jednu tisícikorunu, pět tisíc anebo deset tisíc. Vzniknou tak tři řešení kam investovat peníze.

Rizika při investování

Investor je dostatečně poučen a nevadí mu ani zvýšená volatilita. Ze svých peněz chce získat maximum. Investiční horizont v délce 25 let je dostatečně dlouhý na to, aby investor získal dostatečné zhodnocení a současně mohl v průběhu investice uzamykat výnosy.

Pro získání představy o rizicích a jejich úspěšném zvládnutí bez zmatkování v podobě výprodeje investičního portfolia je vhodné mít předchozí investiční zkušenost. Ta se dá získat třeba tím, že budete po několik let investovat malé částky do některého z otevřených podílových fondů. Lze tak získat představu, co se s investicemi děje v jednotlivých fázích hospodářského cyklu.

Kam investovat 1000 korun měsíčně

Investice jedné tisícikoruny měsíčně se řadí mezi ty menší. V našem případě investor během svého investičního horizontu vynaloží 300 tisíc korun.

Nejlépe je investovat jeden tisíc korun do otevřených podílových fondů, případně do fondů životního cyklu. Investice do akcií nejsou kvůli tak malé měsíční částce vhodné.

Kam investovat 5000 Kč?

Investice ve výši pěti tisíc korun měsíčně je o něco lepší, než tomu bylo v předchozím případě tisícové investice. Během 25 let tak investor odloží stranou 1,5 milionu korun. Kdyby si peníze uchovaly svou hodnotu, tj. výnosy by pokryly inflaci, daně a poplatky, mohl by investor čerpat po dobu 20 let doživotní rentu ve výši 6 250 korun.

Tento předpoklad je však dost zkreslen, neboť jen při započtení tříprocentní inflace, která působí jak na jednotlivé úložky, tak na celou investici by značně zamíchaly s celkovým výnosem. Renta by rovněž nebyla tak přesně stanovena. S největší pravděpodobností by se jednalo o vyšší hodnotu.

S pětitisícikorunovou investicí se dá naložit daleko lépe, než s nižší částkou. Kromě nakupování podílových listů v podílových fondech nebo nakupování podílů v programech životního cyklu, by mohl investor uvažovat již o investicích do akcií například prostřednictvím RM-Systému.

Poplatkově se již investice pěti tisíc korun vyplatí. Vezmeme-li v úvahu, že standardní podílový fond ukrojí z každé investované částky zhruba dvě procenta, představuje RM-Systém úsporu. Z investované částky 5000 Kč činí dvě procenta sumu 100 korun, zatímco minimální možný poplatek v rámci RM-Systému vyjde investora na 40 korun. Čtěte také: Stručný průvodce obchodováním v burzovním systému RM-Systém

Kam investovat 10 000 Kč?

Kam investovat 10000 korun? Investice ve výši deseti tisíc korun měsíčně je vhodná například do nákupu akcií. Výhodou je, že kromě vstupního poplatku, který pro částku 10 000 korun je fixně stanoven na 40 korun, neplatí investor žádné další poplatky za správu portfolia. Oproti podílovým fondům nese odpovědnost za celou investici.

Investice do akcií tak požaduje po investorovi kromě zkušeností s tímto typem investice i znalost kapitálového trhu a alespoň základní přehled o použití investiční strategii. Něco jiného je investovat v rámci investiční společnosti, která nabízí různé podílové fondy. Zcela něco odlišného je investovat individuálně jen podle informací z trhu. Naštěstí existuje plno kvalitních informačních zdrojů, kde získat informace pro další rozhodování. Finanční server investia.cz se mezi ně může směle zařadit.

Nutno dodat, že při investování částky deseti tisíc korun měsíčně získáte po 25 letech investování sumu tři miliony korun. Toto však platí za předpokladu, že by po celou dobu nepůsobily na investici žádné vlivy jako je inflace či výnosy. Jenže bez výnosů není spoření a ani investování. Čtěte také: Zhodnocení a riziko u dlouhodobých investic