reklama

Zamykání výnosů

redakce dne 18. 11. 2011 - 00:00

Při investování na dobu delší pěti a více let se zcela jistě setkáte s pojmem zamykání výnosů. Jde o princip, kdy se část investic či výnosů přesouvá z dynamických investic do těch konzervativních.

Vše si nejlépe vysvětlíme na jednoduchém příkladu. Představme si, že třicetiletá osoba pravidelně nakupuje dividendové akcie. Veškeré dosažené výnosy zpětně reinvestuje zpět do nákupu dalších dividendových akcií. Po 15 letech změní strategii a začne reinvestovat jen polovinu výnosů z dividend, druhou polovinu začne odkládat na termínovaný vklad. Při dosažení věku 50 let přestane do akcií zcela investovat a začne si budovat finanční rezervu ukládáním peněz na depozitní produkty. Stejně tak bude odkládat na vkladové produkty veškeré dividendy plynoucí z akcií. Čtěte také: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

Hlavním důvodem pro uzamykání výnosů je diverzifikace portfolia podle rizika. Pro prvních několik let investování není žádný důvod proč veškeré výnosy nereinvestovat opět do stejných aktiv, v našem případě do akcií. S přibývajícím věkem investora je nasnadě část finančních prostředků začít ukládat někam, kde bude zajištěná jistina. Tuto úlohu v našem prostředí plní vklady v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách. Vklady pro jednu osobu v rámci jedné finanční instituce jsou pojištěny do ekvivalentu 100 tisíc eur. Čtěte také: Krach banky nebude tolik bolet

Co všechno lze zamknout?

Zamknout můžete jak samotné výnosy z vašich investic, tak i samotnou hodnotu investice. Máte-li třeba v dividendových akcií investovánu částku jeden milion korun, můžete část peněz z této investice převést na termínovaný vklad. Tímto přesunem dosáhnete toho, že zatímco v investiční části může kdykoliv dojít k poklesu hodnoty samotné jistiny, na termínovaném vkladu je tento předpoklad vyloučený. Musíte se ovšem smířit s nižším výnosem než je tomu u investic.

Uzamknout lze i část výnosů. Třeba jednu třetinu, případně část peněz investovat jinam anebo je použít na nějaký bohulibý účel typu mimořádné hypoteční splátky apod.

Jak stanovit zamykání výnosů?

Strategii použitou pro zamykání výnosů si musí zvolit každý sám. Vycházet byste měli zejména z toho, na co a kdy budete peníze potřebovat. Jestliže se mladý člověk do 40 či 45 let rozhodne část svých úspor investovat s cílem zajistit se na stáří, měl by si jasně naplánovat, kdy začne část svých výnosů ukládat do jiných investic. Mít veškeré finanční prostředky v akciích, a to i při dosažení důchodového věku, není zrovna nejlepší nápad. Čtěte také: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

Jiným příkladem zamykání výnosů může být stanovení pravidla, že všechny výnosy nad pět procent se převedou do nějakého konzervativního produktu. Část výnosu se tak zpětně reinvestuje do cenných papírů v podobě akcií, část pak třeba do zajištěných fondů nebo se za ně nakoupí hypoteční zástavní listy.

Zamykání výnosů se tak dá rozdělit do dvou skupin. Za prvé jde o časové rozlišení. To znamená, že výnosy z jednoho typu investice se po uplynutí předem dané doby začnou přesouvat do jiného typu investice nebo spoření. Druhá skupina je pak čistě výkonnostní. Zde vše závisí na tom, jak se peníze v daném období zhodnotí a zda-li výnos překoná předem danou úroveň.

Alternativou je ještě možnost kombinující oba výše uvedené principy zamykání výnosu. Lze tak nastavit pravidlo, že se výnosy z investic přesunou při dosažení předem daného procentního zhodnocení a to ještě každý druhý rok.

Zamykání výnosů není zadarmo

Zamykání výnosů má i několik úskalí. Tím nejvýraznějším je, že přesouváním části výnosů, případně jistiny, dojde ke snížení výnosů. Jestliže vám každoročně plynou výnosy třeba z dividendových akcií energetických firem jež dosahují průměrného ročního zhodnocení šesti procent, může po přesunu části investice do konzervativní části vašeho portfolia dojít k poklesu výnosů. Zatímco procentní suma bude shodná, klesne fixní částka, kterou každý rok ze svých investic získáváte. Čtěte také: Analýza: Energetické akcie společností ČEZ, E.ON, RWE

S principem zamykání výnosů pracují především fondy životního cyklu nebo některé typy životních pojistek. Výnosy můžete uzamykat i tehdy, pokud investujete do podílových fondů. Některé fondy, třeba akciové nebo smíšené, si o uzamykání výnosů ze své podstaty přímo říkají.

Nemá však valného významu uzamykat výnosy po pěti letech investice anebo v případě, že máte zhruba deset a více let než půjdete do důchodu. Rovněž se vám ani nevyplatí uzamykat výnosy, když máte v investicích velmi malou část vašeho finančního majetku. Čtěte také: Zajištění na stáří