reklama

Kam uložit peníze na rok, tři a více let?

Josef Švejda dne 25. 02. 2011 - 00:00

Uložit peníze na jeden rok a déle nemusí být zrovna snadné rozhodnutí. Klíčovým rozhodnutím bývá určení, kdy budete své peníze potřebovat. Pokud toto rozhodnutí uspěcháte anebo podceníte, riskujete ztrátu části peněz.

Kromě všudypřítomného pocitu, že o vaše peníze můžete kdykoliv přijít, byste měli určit, přijít byste měli určit, kdy je budete potřebovat. Jestli za rok, za dva nebo až na konci dekády. Čtěte více: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

Právě doba, po kterou peníze nebudete potřebovat, je při investování a spoření klíčová. Ve článku chceme nastínit několik možností, kam s penězi. Budeme se zabývat jak konzervativními metodami zhodnocování jako jsou třeba spořicí účty nebo termínované vklady, tak i dynamickým zhodnocením jako je investování do podílových fondů nebo do akcií. Čtěte více: Jak inflace ovlivňuje úrokové sazby a další výnosy

Peníze a investiční horizonty: Krátké vs dlouhé

Zhodnocení peněz můžete několika různými způsoby. Jestliže potřebujete peníze až za pět let, jde o dlouhý investiční horizont a vaše peníze můžete investovat do finančních nástrojů, které pracují v čase – například do fondů nebo akcií. Pokud však hotovost požadujete během krátkého období, třeba do jednoho roku, jde o krátké peníze a krátký horizont. Platí, že čím je investiční horizont kratší, tím byste své peníze měli uložit do méně rizikových aktiv. Čtěte více: Malý přehled spořicích účtů bez zbytečných ALE...

Můžete využít třeba spořicí účet či termínovaný vklad. Jestliže peníze nebudete několik let potřebovat, můžete je investovat do aktiv, které mají potenciál vyššího výnosu, avšak s úměrným rizikem.

Mějte na vědomí, že při investování do akcií vám nikdo předem nezaručí výnos.

Při spoření peněz na spořicím účtu se potýkáte jen se snížením úrokových sazeb, případně znehodnocením peněz inflací. Vklad je navíc pojištěn do ekvivalentu 100 tisíc eur (cca 2,453 milionu korun). Při investování vaše peníze nejsou pojištěny, výši výnosu předem neznáte a až na výjimky vám ji nikdo nezaručí. Případná ztráta se netýká jen nulového výnosu nebo působení inflace, ale i počátečního vkladu. Při spoření máte výplatu jistiny zaručenu.

Spoření na rok, tří a více let

Při spoření na spořicím účtu bez jakéhokoliv omezení v podobě výpovědní lhůty nebo pásmového úročení, kde se úroková sazba určuje podle výše vkladu, neriskujete téměř nic. Jestliže chcete své peníze na konci spořicího cyklu najít přinejmenším ve stejné výši, jako na začátku spoření, dobře vám poslouží jakýkoliv spořicí účet, garantovaný nebo termínovaný vklad. Jedinými riziky jsou tak kromě snížení úrokové sazby ze strany banky nebo družstevní záložny ještě inflace a poplatek za předčasný výběr vkladu. Týká se to zejména termínovaných vkladů, které tak brání předčasného výběru části anebo celého vkladu. Některé termínované vklady mají v podmínkách, že během trvání vkladu můžete část svých peněz vybrat anebo vložit. Občas mají tuto podmínku i spořicí účty. Vyplatí pečlivě rozmyslet , kam a na jak dlouho peníze uložit. Současně si prostudujte podmínky a sazebník sankcí. Čtěte více: Termínované vklady vs spořicí účty

Investování na rok a více let

Při investování vám kromě inflace hrozí zejména ztráta části hodnoty počáteční investice. Investovat peníze na dobu jednoho roku se obecně příliš nedoporučuje. Technicky to možné je, ale pokud své peníze chcete za rok použít třeba pro základ vaší hypotéky, uložte je raději na spořicí účet.

Jestliže máte k dispozici větší částku neinvestujte ji do jednoho investičního nástroje a hlavně ne v plné výši. Při investování se vyplatí nakupovat aktiva postupně, dlouhodobě. Rozdělte si tuto částku na dvanáct dílů a každý měsíc v určený den kupte část plánované investice. Tímto zprůměrujete cenu a nemůže se vám stát, že byste koupili v době, kdy je investiční aktivum na svém vrcholu. Čtěte více: Význam pravidelného investování a jeho vliv na investiční portfolio

Investovat peníze do akcií je vhodnější na dobu nejméně pěti a více let. Můžete i na kratší dobu, avšak za předpokladu, že nebudete prodávat pod cenou. U podílových fondů je situace jiná. Například do fondů peněžního trhu lze investovat na dobu dvou až tří let, stejně tak i do dluhopisových nebo smíšených fondů. Čtěte více: Věčné dilema: Akcie nebo fondy?

Vlastní skupinu představují zajištěné fondy. Ty vám zaručí, že když necháte peníze po pevně danou dobu v podílovém fondu, vrátí se vám počáteční vkladu plus předem garantovaný výnos. Zajištěné fondy navíc splňují další dobrou věc, která u spoření není. Tou je tzv. daňový test. Jestliže držíte podílové listy alespoň po dobu šesti měsíců a poté je prodáte, neplatíte daň z příjmu. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů