reklama

Jak poznat kvazifond?

redakce dne 17. 09. 2021 - 00:00

V Česku se v poslední době začalo hojně skloňovat slovo kvazifond. Co přesně znamená a jak ho poznat?

Na úvod je nutné podotknout, že byť je kvazifond negativně znějící slovo, má oporu v zákoně. A jak je v tuzemsku dobrým zvykem, znění zákona se v tomto případě překrucuje. Tak tedy, kvazifondy, též alternativní fondy, jsou právně ukotvené v zákoně číslo 240/2013 Sbírky, potažmo v paragrafu 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Čtěte také: Jak funguje Ponziho schéma

Primárně slouží pro neveřejnou správu peněz za účelem jejich následného investování. Představte si pod tím třeba vydělení části rodinných úspor do samostatné obchodní společnosti. Svěřenský fond nebo fond kvalifikovaných investorů by byl v tomto případě nákladnější variantou. Byť uložení majetku do svěřenského fondu má rovněž své (a ne zcela zanedbatelné) výhody.

Regulované vs neregulované subjekty

Dotyčná pře se nese především mezi regulovanými a neregulovanými subjekty, na které dohlíží Česká národní banka. Regulace ČNB je pro konečného investora zárukou opravdového dohledu a určité formy ochrany.

Čtěte také: Dluhopisové desatero aneb Jak se nespálit při investování do podnikových dluhopisů

Neregulované subjekty pečlivým dohledovým okem centrální banky neprochází. Přičemž nelze jednoznačně tvrdit, že regulovaný subjekt rovná se automaticky poctivý a správný. Neregulované subjekty nemající nad sebou dohled mohou více svádět jejich správce k nekalému jednání.

Úskalím kvazifondů je, že své služby nabízí volně na trhu a těží především z nízké finanční a v tomto případě investiční gramotnosti. Přičemž kvazifond funguje v neveřejném režimu, tj. nemůže nabízet investice formou standardní reklamy a veřejných nabídek. Pro nabytí důvěryhodsnoti používají kvazifondy dva triky, které na nepoučeného investora mohou působit dojmem spolehlivosti a serióznosti.

Všemocná ČNB

Prvním trikem je zaštítění se Českou národní bankou. Stejně jakou u podlimitních dluhopisů, používají i kvazifondy poučku o tom, že investiční prospekt byl schválen Českou národní bankou. Bohužel ČNB nic neschvaluje, dotčený subjekt má ohlašovací povinnost, přičemž vyplnění patřičného formuláře není nic složitého.

Investiční slovíčkaření

Pro zvýšení důvěryhodnosti používají správcovské společnosti obdobná názvosloví jako regulované subjekty. Jde o hraní se slovy, slovíčkaření. Místo otevřený podílový fond se použije slovo fund, namísto investiční společnosti management company.

Do určité míry už poučenému investorovi napovídají, že jde o trochu jiný typ investování. Pro drtivou většinu laické investorské obce jsou názvy zaměnitelné s jejich regulovanými protějšky.

Často se lze setkat s těmito názvy kvazifondů:

  • alternativní investiční správce
  • asset management fond
  • minifond
  • management company
  • private hedge fund
  • a mnohé další

Je pouze volbou každého investora a jeho osobní preference, do jakého typu investičního vehiklu vloží peníze. Zda vybere regulovaný subjekt, na který dohlíží Česká národní banka anebo zvolí neregulovaný kvazifond.