reklama

Jak na výpočet návratnosti a výnosnosti investice

Josef Švejda dne 25. 11. 2010 - 00:00

Výpočet návratnosti investice a její výnosnosti je klíčovým předpokladem pro úspěch při investování. Investor by měl kromě těchto výpočtů umět i správně odhadnout riziko.

Úspěch každého investora a jeho investování tkví zejména ve správném výpočtu návratnosti investice. Ta může být stanovena v měsících, letech, ale také v týdnech anebo ve dnech. Vždy záleží na tom, kam investujete. Kromě výpočtu návratnosti by vás měla také zajímat výnosnost investice. Ne každý cenný papír je pro svého majitele tím nejvhodnějším.

Návratnost investice

Návratnost investice se překládá z anglického Return on Investment, od něhož se odvozuje známější zkratka ROI. Termín návratnost investice vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu, která se počítá vůči počáteční investici, vkladu chcete-li. Obvykle se udává v procentech. Ta je vhodná pro investory a například marketingové potřeby. Pro vědecké účely se návratnost investice stanovuje logaritmem, ale s tím se nebudeme nyní zabývat.

Čtěte také: Mantra investora: riziko, výnos, investiční horizont, likvidita

Rentabilita investice

Výpočet ROI (rentabilita investice, Return of Investment) se označuje celkový zisk z investice. Rentabilita investice je důležitý pojem pro investory, ale také třeba pro finanční ředitele, kteří s ní pracují při analýze poměrových ukazatelů v rámci finanční analýzy.

Jak na výpočet návratnosti investice (ROI)

Základní výpočet, kterým se vypočítává návratnost každé investice je následující.

Návratnost investice = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]

V praxi to funguje následovně. Koupili jsme akcie společnosti Philip Morris za 100 tisíc korun a chceme vědět, jaká bude návratnost investice, když za stejné množství a tytéž akcie utržíme 125 tisíc.

Návratnost investice = ((125 000 – 100 000) / 100 000) * 100 = 25 procent

Výnos této investice bude 25 procent.

Dejte si však pozor na selský výklad návratnosti investice. Lidé často označují za návratnost investice právě tu částku, kterou získají. V našem případě s akciemi tabákového koncernu Philip Morris by to bylo 125 tisíc korun, což si někteří lidé vysvětlují jako 125 procentní výnos.

Čtěte také: Častý chyták: Procento a procentní bod

Jestliže by nákup i prodej akcií byl shodně po 100 tisících korunách, bude návratnost nula procent. ROI může vyjít i záporná. Tedy pokud prodej akcií bude méně než 100 tisíc korun. výsledné číslo ukáže, jak velkou ztrátu jsme utržili. Opět si vše ukážeme na příkladu. Akcie firmy Philip Morris jsme nakoupili za 100 tisíc korun, ale nepředvídatelností osudu potřebujeme co nejrychleji peníze zpět. Prodáváme proto za 85 tisíc korun. Výpočet bude vypadat následovně.

Návratnost investice = ((85 000 – 100 000) / 100 000) * 100 = 15 procent

Ztráta z této transakce bude 15 procent.

Nesmírně důležité je při investici počítat i s volatilitou a dalšími riziky, které dokáží potrápit nejednoho investora.

Výnosnost investice

Dalším neméně důležitým ukazatelem je výnosnost investice. Lidově řečeno jde o to, aby vaše peníze zbytečně nezaháleli na nějakém méně výnosovém aktivu. V praxi jde o to, abyste neměli veškeré vaše úspory například na osobním účtu, když je můžete uložit na spořicí účet nebo termínovaný vklad, případně za část úspor nakoupit akcie nebo podílové listy. Nemusí se však jednat jen o finanční majetek. Řada lidí má ve vlastnictví například zemědělskou půdu, kterou získala v restitucích anebo ji zdědila. Prodejem půdy a následným investováním lze zvýšit výnosnost. Na tomto místě však nikomu nedoporučuji, aby prodával jakoukoliv půdu bez konzultace s nezaujatými odborníky.

Můžeme si však uvést modelový příklad toho, jaké výnosy nám plynou z majetku v podobě hektarového pole v hodnotě 100 tisíc korun.

Hodnota pole je 100 tisíc korun
Celkové roční výnosy jsou 2 tisíce korun
Celkové roční náklady je 500 korun
Míra výnosnosti podle výše uvedeného vzorce bude 1,5 procenta.

Jestliže byste však oněch 100 tisíc korun uložili například na termínovaný vklad některé z českých družstevních záložen, můžete si za rok připsat hrubý výnos ve výši čtyř procent (tj. 4000 korun). I po započtení 15procentní srážkové daně se jedná o čistý výnos ve výši 3400 korun, což je 3,4 procenta.

Existuje i druhý způsob, jak spočítat investiční výnos. Jde však pouze o orientační, zato však jednoduchou a relativně rychlou metodu.

Čtěte také: Úroky, úroková sazba

Vždy je nutno pečlivě zvážit, jestli v dosavadním držení majetku nenastane nějaká změna. Například nárůst hodnoty ceny pozemku, což by znamenalo neprodávat za aktuální cenu, ale počkat si třeba i několik let. Potom byste museli provést další výpočet, kterým porovnáte smysl držení majetku anebo jeho prodeje a následnou reinvesticí do jiného aktiva.

Prostudujte si základní pojmy jako je inflace a rozdíl mezi procentem a procentním bodem. Jen tak získáte kompletní pohled do výpočtu návratnosti a výnosnosti investic.