reklama

Pět nejvýkonnějších podílových fondů za poslední rok

Josef Švejda dne 16. 02. 2021 - 00:00

Fondový investor mohl za poslední rok získat až 47 procent z rozdílu nákupní a prodejní ceny nejvýnosnějšího otevřeného podílového fondu. Nevěříte? Přinášíme pět fondů, kterým se za posledních 365 dnů vedlo nejlépe.

Zlaté pravidlo při investování zní, že by se investor neměl dívat na předchozí výnosy. Ono je však těžké nepodlehnout lákavému prospektu fondu, ve kterém je uvedeno, jak si daný podílový fond v minulosti vedl. O to víc je lákavější, když fond existuje pět a déle let a vyjma opravdu krizových let byl stále v plusu a překonával inflaci. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Přichystali jsme pro vás pětici otevřených podílových fondů, které v období od 10. února 2010 do 10. února 2011 vydělaly nejvíce peněz. U každého fondu jsou kromě jeho výkonnosti uvedeny i další informace, jako je například jaká investiční společnost fond založila, jak se jmenuje manažer fondu anebo do čeho podílový fond investuje. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Vítěz srovnání: ISČS Top Stocks

Jasným vítězem je podílový fond Top Stocks od Investiční společnosti České spořitelny. Tento fond dokázal investorům zhodnotit kapitál o 46,25 procenta. Fond ISČS Top Stocks investuje do akcií a to jak v Česku, tak i v zahraničí. Doporučovaná délka investice jsou tři roky. Manažerem fondu je Petr Bartek. Čtěte více: Kolik peněz můžete vydělat s 30letým investičním horizontem?

Nejlepších výnosů fond dosáhl v roce 2009, kdy podílníkům držící podílové listy připsal 93,72 procenta. Naopak nejnižšího výkonu dosáhl v roce 2008, kdy fond ztratil ze své hodnoty 58,90 procenta.

J&T Opportunity CZK

Jak je z názvu fondu patrné, podílový fond J&T Opportunity CZK, spravuje společnost J&T Asset Management, která patří do investiční skupiny J&T, která je ve svém oboru relativně známá.

Podílový fond J&T Opportunity CZK zhodnotil peníze podílníků za poslední rok o 28,52 procenta. Fond je podle prospektu smíšený a investuje v České republice a v zahraničí. Podílové listy prodává od 1. srpna 1999. Doporučovaný investiční horizont je tříletý. Manažerem fondu je Miroslav Zábojník. Nejlepší roční zhodnocení dosáhl fond v roce 2009, kdy podílníkům připsal výnosy 42,57 procenta. Naopak největší ztrátu fond zažil rok předtím, tedy v roce 2008. Tehdy fond J&T Opportunity CZK ztratil 52,38 procenta. V uplynulé dekádě to byla pouze jediná ztráta, jinak fond pokaždé realizoval výnos. Čtěte více: Věčné dilema: Akcie nebo fondy?

Bronzovou medaili získává ČP Invest Zlatý OPF

Na „bednu“ se dostal otevřený podílový fond ČP Invest Zlatý OPF. Ten přinesl drobným investorům profit 26,30 procenta. V prospektu fondu se uvádí, že Zlatý fond je určen investorům, kteří chtějí zhodnocovat své peníze v délce pěti až sedmi let. Fond se zaměřuje na investice do zlata, stříbra, drahých kovů a tzv. soft komodit. Snaží se profitovat i z akcií firem, které těží zlato. Čtěte více: Význam pravidelného investování a jeho vliv na investiční portfolio

Otevřený podílový fond ČP Invest Zlatý OPF je smíšený a od listopadu roku 2008 ho spravuje Patrik Hudec. Stejně jako u výše zmíněných fondů měl i Zlatý fond nejlepší období v roce 2009, zato nejhorší rok zažil fond v roce 2008.

Čtvrtý nejvýkonnější fond: Stock Russia VT CZK

Čtvrtou příčku v našem výčtu získává Stock Russia VT CZK s výnosem 25,53 procenta. Tento fond se zaměřuje na akcie a doporučený investiční horizont je pro investora alespoň pět let. Čtěte více: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

ČP Invest Fond nemovitostních akcií zhodnotil o 23,26 procenta

Pátým nejvýnosnějším fondem se stal ČP Invest Fond nemovitostních akcií. Investiční společnost ČP Invest tak má v první pětce hned dva fondy, které byly v období únor 2010 – únor 2011 nejvýkonnější. Fond nemovitostních akcií tak zhodnotil o 23,26 procenta. Doporučovaný investiční horizont tohoto smíšeného fondu je podle prospektu pět let. Za fond odpovídá portfolio manažer Martin Pecka. Čtěte více: Češi loni investovali do podílových fondů necelých 13 miliard

Roční výkonnost fondů (vždy k 31. 12. daného roku v %)

Název fondu 2006 2007 2008 2009 2010
ISČS Top Stocks 0,77 12,97 -58,9 93,72 38,47
J&T Opportunity CZK 19,06 19,47 -25,38 42,57 28,98
ČP Invest Zlatý OPF -2,01 9,81 -30,46 34,7 26,98
Stock Russia VT CZK u/n u/n u/n 31,26 129,94
ČP Invest Fond nemovitostních akcií 9,53 -20,84 -57,82 48,56 16,34

Zdroj: Investiční společnosti