reklama

Jak investovat milion korun

redakce dne 07. 12. 2011 - 00:00

Jeden milion korun představuje pro spořivého člověka s mírně nadprůměrnou mzdou zhruba desetileté „škudlení“. Poradíme vám, jak investovat milion korun tak, abyste z peněz co nejvíce profitovali.

Předpokládejme, že člověk s třicetitisícovou hrubou mzdou dokáže během deseti let naspořit jeden milion korun. Stačí, aby každý měsíc odložil stranou alespoň osm tisíc korun. O zbytek se postarají výnosy. Milion korun tak má osoba, které je něco mezi 30 až 35 lety. Jak si ukážeme níže, nemusí být příliš těžké uspořit milion, zvláště za předpokladu, že máte štědrého zaměstnavatele a daří se vám peníze dlouhodobě dobře zhodnocovat.

Třicetiletý člověk má před sebou nejméně tři desetiletí, které ho oddělují od nároku na starobní důchod. Během těchto tří dekád by měl být schopen uspořit nejméně tři miliony korun. Jde o relativně malou částku. Podle našich dřívějších výpočtů by člověk s průměrným platem měl být schopen během svého života vydělat 23 milionů. Čtěte také: Kolik peněz vyděláte za svůj život?

Jak naspořit milion?

Milion korun naspoříte nejrychleji tak, že veškeré peníze z běžného účtu budete převádět na spořicí účet. Ten by měl úrokovou sazbou pokrýt alespoň inflaci. Pokaždé, když budete potřebovat peníze, převedete si potřebný obnos na osobní účet.

Současně se vzdáte všech zbytečností, ze kterých nemáte žádný užitek navíc. Řeč je třeba o každoročním kupování mobilního telefonu jen proto, abyste okolí ukázali, že na to máte a že jste trendy. Podobné je to i u kupování oblečení, módních doplňků nebo stravování v restauracích. Zde všude vám tečou peníze, které se dají uspořit.

Kde jsou peníze?

Milion korun má řada lidí různě rozložený ve finančních produktech jako je penzijní připojištění, životní pojištění, stavební spoření, v podílových fondech, ale také na osobních a spořicích účtech či termínovaných vkladech. Z penzijního připojištění a životního pojištění se peníze vybírají těžko za předpokladu, že je vám 35 let. U stavebního spoření musí dojet povinná šestiletá vázací lhůta. Termínované vklady, ale i některé „falešné“ spořicí účty a zajištěné podílové fondy mají výpovědní lhůtu, po které je nemožné s vklady operativně manévrovat. A pokud ano, tak pod sankcí.

Předpokládejme, že vám doběhla vázací doba u stavebního spoření a veškeré peníze ve fondech, spořicích účtech a termínovaných vkladech máte volné. Nebudeme si všímat finančních prostředků uložených v penzijním připojištění a životním pojištění.

Finanční majetek 35leté osoby s nadprůměrným příjmem

Finanční produkt Celková částka Poznámka
Penzijní připojištění 482 000 Kč Úložka 1500 Kč, 150 korun státní příspěvek, příspěvek zaměstnavatele 2000 Kč
Životní pojištění 396 000 Kč Úložka 2000 Kč, příspěvek zaměstnavatele 2000 Kč, tisíc korun jde na pojistná rizika
Stavební spoření 144 000 Kč 20 000 Kč ročně, 2000 Kč státní podpora
Spořicí účet 132 000 Kč Šestinásobek průměrné čisté mzdy
Termínovaný vklad 200 000 Kč 115 000 Kč stavební spoření, 85 tisíc převedeno ze spořicího účtu
Podílové fondy 450 000 Kč Měsíční úložka 3000 Kč, zbytek tvoří výnosy
Osobní účet 70 000 Kč Likvidní zůstatek pro nenadálé účely
Celkem 1 874 000 Kč  
Disponibilní suma 996 000 Kč Suma, se kterou lze okamžitě disponovat (bez penzijního připojištění a životního pojištění)

Zpracování: investia.cz

Podle výše uvedených údajů v tabulce lze usuzovat, že modelová osoba spoří jedenáct let. Silným benefitem jsou především maximální příspěvky zaměstnavatele v rámci penzijního připojištění a životního pojištění. Každým měsícem je tak uložena částka zhruba 8500 korun. Další čtyři tisíce korun lze získat od zaměstnavatele. U osob s nadprůměrnými příjmy se dá očekávat, že jim zaměstnavatelé budou štědře přispívat a to i na úkor mzdy, která by mohla být o něco vyšší.

Rovněž se dá očekávat, že zaměstnanec s vyššími příjmy bude mít další zaměstnanecké benefity jako jsou stravenky či nárok na proplacení části ceny dovolené apod. O odměnách, které zvyšují průměrný plat, ani nemluvě. Proto je zcela oprávněné, že pro spořivějšího člověka není problém dát stranou třetinu svého čistého platu.

Osoba z příkladu má k dispozici 996 tisíc korun. Z bezpečnostního hlediska v podobě finanční rezervy může okamžitě disponovat sumou 876 tisíc korun. Zbylých 120 tisíc je čtyřnásobek průměrného hrubého příjmu, který je uložen na spořicím a osobním kontu.

S částkou 450 tisíc korun, která je investována v rámci otevřených podílových fondů, nebudeme nic dělat. K přerozdělení peněz nám zbývá suma 426 tisíc. Zde se nabízí několik možností, kam peníze investovat.

Jak investovat 876 tisíc korun?

Jestliže máte k dispozici 876 tisíc korun, které můžete investovat, přičemž polovina této sumy (450 tisíc) je už v podílových fondech, je dobré zamyslet se. Je nutné zjistit, v jakých typech otevřených podílových fondů je suma 450 tisíc investována. Toto zjištění je důležité pro to, jak naložit se zbylými 426 tisíci korunami. Čtěte také: Jak nejlépe a správně investovat 1000 korun měsíčně

Představme si modelovou situaci, ve které je oněch 450 tisíc investováno v akciových podílových fondech. Zbylou sumu 426 tisíc by již nebylo příliš ideální investovat do stejného typu aktiv, ale například do dluhopisových a smíšených fondů či fondů fondů.

Pro finální rozhodnutí je nutné ještě přihlédnout k tomu, jak je laděná pojistka u životního pojištění. Jestli jde o kapitálové nebo investiční životní pojištění. U kapitálové pojistky pojišťovna garantuje zhodnocení o nejméně 2,4 procenta ročně. Dá se proto předpokládat, že pojišťovna nebude investovat příliš agresivně. U investičního životního pojištění se dá vycházet z hypotézy, že peníze budou investovány do rizikovějších nástrojů. Je příliš rizikové mít polovinu finančního majetku uloženou v agresivnějších nástrojích, zvláště tehdy, pokud budete potřebovat peníze v horizontu kratším pěti let. Čtěte také: Mantra investora: riziko, výnos, investiční horizont, likvidita

Jestliže je však oněch 450 tisíc korun investováno v méně rizikových fondech jako jsou třeba zajištěné fondy, dluhopisové fondy či fondy peněžního trhu, může si investor dovolit oněch 426 tisíc zainvestovat do agresivnějších typů fondů. Namátkově třeba do akciových či smíšených fondů. Čtěte také: Jak investovat do podílových fondů

Jak zhodnotit milion korun?

U libovolně vysoké sumy, kterou máte k dispozici pro zhodnocení, je vhodné si ujasnit, na jak dlouho nebudete peníze potřebovat. Od doby, po kterou zhodnocovaný milion korun můžete postrádat, se odvine i následující výběr vhodných depozitních nebo investičních nástrojů.

Dividendové akcie pro konzervativního investora

Investor může zvážit i nákup dividendových akcií. To se hodí zejména pro takového investora, který je konzervativní. Toto slovo v tomto kontextu znamená, že investor se nebojí nákupů akcií, ale chce z nich mít pravidelný příjem v podobě dividendy. S akciemi nechce obchodovat, ale dlouhodobě je držet. U dividendových akcií je navíc i nízká volatilita, která dělá z této investice do určité míry bezpečný přístav pro volné peníze. Čtěte také: Tři klíčové zásady investora při nákupu akcií

Vložit 426 tisíc korun najednou do akcií se nedoporučuje. Tuto částku však může zainvestovat například v jednoletém horizontu. Každý měsíc lze nakoupít cenné papíry za 35 tisíc korun. Vyhne se tak okamžiku, kdy kapitálové trhy budou vysoko a investor by tak zbytečně platil za něco, co se dá v delším časovém intervalu pořídit levněji. Čtěte také: Průvodce investora: Jak a kam investovat?