reklama

Otevřené podílové fondy: KB Akciový

Josef Švejda dne 13. 10. 2010 - 12:00

Další velkou bankou, která nabízí akciové podílové fondy je Komerční banka. Ta nabízí investování do tohoto fondu všem svým klientům, alespoň podle prospektu fondu KB Akciový.

V našem seriálu o jednotlivých akciových otevřených podílových fondech jsme se podívali na zoubek fondům, které nabízí Česká spořitelna, Československá obchodní banka, ING nebo investiční společnost Pioneer. O fondech Komerční banky jsme psali v souhrnném článku: Kolik zaplatíte na poplatcích při investicích do otevřených podílových fondů v rámci skupiny Komerční banky?

Otevřené podílové fondy

Čtěte více: Malá škola podílových fondů: Investice do Sporotrendu České spořitelny
Čtěte více: Malá škola podílových fondů: ING International Český akciový fond
Čtěte více: Malá škola podílových fondů: Pioneer akciový fond
Čtěte více: Malá škola podílových fondů: ČSOB akciový mix

Základní informace o fondu KB Akciový

Investiční horizont otevřeného podílového fondu KB Akciový by měl být nejméně pětiletý. V prospektu, který je umístěn na webových stránkách Investiční a kapitálové společnosti Komerční banky stojí, že oceňování aktiv fondu je na denní bázi a zaměření fondu je na akcie obchodované na pražské burze. Ty jsou doplněny o tituly, jenž jsou kótovány na burzách ve střední a východní Evropě. Portfolio manažerem je Tomáš Lipový, která má 15leté zkušenosti z oboru. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

I když akcií kótovaných na české burze není příliš, měly by stačit na sestavení smysluplného podílového fondu. Majetek fondu k 11. říjnu letošního roku byl 417,23 milionů korun. Cena za jeden podílový list byla ke stejnému datu 0,8034 koruny. Fond byl založen 31. ledna 2007, krátce před vypuknutím celosvětové finanční krize. Cílem fondu je dlouhodobě překonávat index pražské burzy PX. Čtěte více: Investovat individuálně anebo s odborníkem?

Poplatek za nákup podílových listů je stanoven na dvě procenta z každé investované částky. Roční poplatek za obhospodařování fondu je stanoven na rovněž dvě procenta z čistého majetku fondu. Poplatek při odprodeji podílových listů není účtován. Minimální počáteční investice je stanovena na pět tisíc korun. Další nákupy podílových listů je možno realizovat s minimální částkou 500 korun. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Během čtyřleté historie fondu KB Akciový byla nejnižší cena za podílový list 0,5156 koruny, nejvyšší pak 1,1393 koruny.

Složení podílového fondu KB Akciový

Nejvíce je v podílovém fondu KB Akciový zastoupeny akcie společnosti Erste Group Bank, které se na majetku fondu podílejí 16,21 procenty. Druhou nejvíce zastoupenou společností je ČEZ (15,90 %), Komerční banka (12,02 %) a Telefónica O2 (11,21 %). Mezi další společnosti, jejichž akcie má fond v držení, patří New World Resources (5,94 %), Unipetrol (3,06 %), Philip Morris (2,79 %) nebo PKO Bank Polski (2,36 %). Fond drží na účtech v bankách celkem 12,15 procenta finančních prostředků. V českých akciích drží fond 44,99 procenta, v akciích zahraničních společností pak 42,86 procenta. Čtěte více: Jaké akcie si můžete koupit na českých burzách?

Rozložení portfolia podle oboru společností ve fondu je následující. Akcie bank se podílejí na jmění fondu z 34,76 procent, akcie energetických firem z 28,03 procenta, akcie společností z oblasti telekomunikací a technologií z 13,15 procenta. Cenné papíry držené fondem v oblasti pojišťoven se podílejí z 3,69 procenta na majetku fondu. Ostatní akcie činí na portfoliu 20,37 procenta. Čtěte více: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

Největší zastoupení na majetku fondu mají akcie obchodované v Česku (57,14 procenta). Po něm následují Rakousko (18,20 %), Polsko (12,86 %), Nizozemsko (5,94 %), Maďarsko (3,51 %), Bermudy (1,21 %) a Lucembursko (1,13 %).

Složení portfolia akciového fondu KB Akciový pochází ze dne 13. září 2010.

Praktické informace o podílových fondech

Další informace o podílových fondech získáte v tématické sekci Otevřené podílové fondy, které jsou určeny pro malé investory, jenž chtějí kolektivně investovat. Podívejte se na přehled investičních společností, které nabízejí otevřené podílové fondy.